NRFs skoleprosjekt

Utviklingskonsulent

Søknadsfristen for utviklingskonsulent i Norges Rugbyforbund gikk ut i går, 29. juli. Generalsekretær og styret sikter på at intervjuprosessen starter rundt 10. august på grunn av ferieavvikling.

Vi vil informere om at et av styremedlemmene i NRF har også søkt på denne stillingen. Personen det gjelder informerte tidlig om at hen skulle søke, og har dermed vært ekskludert fra prosessen, og kommer heller ikke til å delta videre i ansettelsesprosessen.

Det er kommet inn mange gode søknader og vi ønsker alle søkere lykke til videre i prosessen.