Det er alltid hyggelig å se at en ny klubb blir startet. Her finner dere informasjon om hvordan dere skal gå frem for å danne en klubb. Det er svært viktig at dere sender inn korrekte opplysninger slik at oppstartingen av det nye idrettslaget går så raskt som mulig.

Ett godt alternativ kan være å kontakte en eksisterende fleridrettsklubb, og spørre om de vil starte en rugbygruppe.

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i de lover og regler som gjelder for idretten. Hjelp med oppstartingen av ny klubb kan en få hos idrettskretsene og av oss her i NRF.

Mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/