NRFs skoleprosjekt

Små regelendringer (union)

Det er blitt foretatt noen regelendringer, fra sentralt hold.

There has been made some small law ammendments.

LRG_Minor_Law_Amendments (1)