Styret i Oslo Rugbykrets
Styreleder: Andre Klaffmo
Nestleder: Magne Hareide
Styremedlemmer: Marita Evjen, Eamonn Whyte og Guillaume Dupuy

Kontakt særkretsen på e-post

Klubbene i kretsen
Alle klubber innen Oslo fylke som er medlem av NRF
Oslo Rugbyklubb
Oslo Øst Rugby League Klubb
Oslo Rullestolrugbyklubb
Blindern Rugbyklubb
Sagene IF rugby
Holmlia Rugbyklubb
Oslo Crows Australsk fotballklubb
Oslo Gælisk Idrettsklubb
Carl Berner Rugbyklubb

Oslo Rugbykrets jobber med å:
a) Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Bortsett fra det som er nevnt i lovene så utarbeider kretsen banefordeling på de to banene som rugbykretsen har fått lov til å fordele tider på Voldsløkka. Ellers kommuniserer kretsen med Sagene IF for bl.a. garderobeleie og vinterleie av kunstgresset. Informasjon om leie av Voldsløkka finnes her: Leie av Voldsløkka