Hordaland rugbykrets sitt formål er å arbeide for rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball sin utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Kretsen skal bistå Norges Rugbyforbund i alle spørsmål som gjelder rugby union, rugby league, rullestolrugby, australsk fotball og gælisk fotball innen kretsen.

Særkretsen skal bl.a.:

a)               Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

b)               Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

c)               Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.

d)               Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.

e)               Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

f)                Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

g)               Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

Kretsen dekker alle klubber i Hordaland fylke pt. Bergen RK, Bergenhus RK, BSI – Rugby, Fana RK, Ravnanger RK og Sandviken RK. Kretsen søker om og koordinerer treningstider og arrangerer lokale og regionale turneringer og kamper.

Hordaland rugbykrets har et styre som pr. mars 2016 består av følgende medlemmer:

leder, Gavin Collins, gavinmauricecollins@gmail.com

nestleder, Siân Kristin Phillips, rugby@bsi.no

Styremedlem, Nina Iren Øvreberg, ninairenovreberg@yahoo.com

Styremedlem, Anders Teigland, a.teigland@gmail.com

Varamedlem, Richard Stannard, rsd@gearbulk.com