Rugbyforbundet deltar på Grenseløse Idrettsdager

NRF skal delta på Grenseløse Idrettsdager!

 

Intro: Grenseløse Idrettsdager er et samarbeid med Norges Idrettsforbund, Idrettskretsene og NAV Hjelpemiddelsentral. I tillegg bidrar instruktører fra ulike idretter. Dette er et gratis tilbud for alle barn og voksne med funksjonsnedsettelser, hvor de kan prøve flere ulike idretter i løpet av én dag, på et sted.

 

Norges Rullestol Rugby vil bli presentert på disse stedene til disse datoene:

 

  1. oktober: Arendal (Sør Amfi)

Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli

e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no

mobil: 970 95 154

 

  1. oktober: Sarpsborg

Kontaktperson: Vigdis Mørdre

e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no

mobil: 977 50 250

 

  1. oktober: Oslo

Kontaktperson: Vigdis Mørdre og Simen Kjelsrud

e-post: vigdis.mordre@idrettsforbundet.no og simen@drettsforbundet.no

mobil: 977 50 250 og 415 67 503

 

  1. oktober: Trondheim (Trondheim spektrum)

Kontaktperson: Per-Einar Johannessen

e-post: pej@idrettsforbundet.no

mobil: 924 02 803

 

  1. oktober: Bergen

Kontaktperson: Thea Christiansen

e-post: thea@idrettsforbundet.no

mobil: 977 76 911

 

  1. oktober: Gjøvik (Gjøvik Olympiske Fjellhall)

Kontaktperson: Hilde Håkenstad

e-post: hilde.haakenstad@idrettsforbundet.no

mobil: 93 03 05 25

 

  1. november: Skien (Skien fritidspark)

Kontaktperson: Brit-Ingebjørg Fossli

e-post: brit-ingebjørg.fossli@idrettsforbundet.no

mobil: 970 95 154

 

  1. november: Drammen

Kontaktperson: Anne Katrine Aas

e-post: annekatrine.aas@idrettsforbundet.no

mobil: 918 69 036

 

  1. november: Tromsø

Kontaktperson: Håvard Lium

e-post: havard.lium@idrettsforbundet.no

mobil: 934 14 713

 

 

Målet er at flere med funksjonshemninger blir gjort oppmerksom på vårt aktivitetstilbud.

 

Håper alle som har mulighet tar seg en tur og prøver ut Rullestol Rugby!

Velkommen 🙂

 

Med vennlig Rugbyhilsen

Norges Rugbyforbund