Rugby i skolen

Våre introduksjonstimer i rugby på ungdomstrinnet har vært en stor suksess hittil. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. TRLK og Tromsø idrettsråd har ingått et sammarbeid om prosjektet. Vi har også fått god hjelp av utviklingsansvarlig i forbundet til opplæring av intruktørene som reiser rundt til skolene.

Vi har som mål for 2013 og fremover å utvikle en bærekraftig struktur for utvikling av rugby for barn og unge i Tromsø og bruke verdiene i rugby som et verktøy for å forbedre kvaliteten på livet til den unge som deltar. Prosjektet er primært rettet mot barn og unge i skolepliktig alder, tretten til seksten år.

Prosjektet vil bli innført på utvalgte skoler i Tromsø, og vi har et ønske om at rugby blir en naturlig del av gym-modulen på linje med andre idretter. Barn og unge som er interessert vil bli invitert til å spille rugby etter skolen i TRLK. Dette er for å gi et tilbud til barn og unge som:

  • Faller utenfor den tradisjonelle idrettens struktur
  • Nye landsmenn
  • Sosialt vanskeligstilte og sårbare

Ønsker du å benytte deg av vårt tilbud i gymnastikken i din skole er det bare å ta kontakt med oss per mail: post@tromsopolarbears.com