LISENS/ FORSIKRING

Norsk rugbys høyeste organ, Forbundstinget, har vedtatt at alle spillere som deltar på lag i seriespill og turneringer i regi av forbundet, skal løse lisens. Lisensen er obligatorisk jfr. NRFs lov.
På aktiviteter i klubbens regi vil lisensen også gi dekning, men klubben kan velge å tegne egen forsikring for sine medlemmer på aktiviteter organisert av klubben.
Lisensen gjelder ikke på private arrangementer, eller turneringer som ikke er godkjent av NRF.

Styret vedtok 5.september 2019 å innføre reduserte satset ut 2019. Oppdaterte priser er under. Vedtaket får ikke tilbakevirkende kraft.

Styret jobber med å få på plass en ny og gunstig lisenspakke for 2020.

Skademeldingsskjema.

Ved skade, ring Skadetelefon 02033 så fort som mulig.
Deretter sender du inn skjema.

Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Grunnlisens for barn under 13 år – kr. 0,- (disse er dekket av NIF felles barneforsikring, men må registreres på minidrett.no)
Grunnlisens 13-19 – kr. 200,-/person
Grunnlisens 20+ – kr. 300,- /person

Utvidet lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
(Inkl. utvidet forsikring, se vilkår i egen link nederst på siden)
Utvidet lisens 13-19 – kr. 450,-/person
Utvidet lisens 20+ – kr. 600,- /person

Dags-/arrangementslisens:
Gjelder for en dag eller ett arrangement som går over flere sammenhengende dager, dog ikke over mer enn 7 dager.
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
OBS! Denne lisensen kan bare brukes en gang før man må oppgradere til grunnlisens eller utvidet lisens.
kr. 200,-/person

Lisens for trening/tag/touch:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Lisens: 100,-/person
Lisensen omfatter all trening i klubb, i tillegg til kamper i variantene “Tag” og “Touch”.
Med trening menes kun organisert trening i regi av forbund, klubb eller samarbeidende organisasjon, dog ikke egen trening.
Reise til og fra trening er omfattet.

Nytt kort:
Ved tap av kort kan nytt printes fra www.minidrett.no

OBS! Alle ovenstående lisenser kan oppgraderes.
Man betaler da bare mellomlegget.
F.eks om man kjøper dags-/arrangementslisens (200,-) for ett arrangement og bestemmer seg for å oppgradere til årslisens.
Man betaler da mellomlegget på 1-400,- for å oppgradere.
Det samme gjelder ved oppgradering fra grunnlisens til utvidet lisens, eller direkte fra dags-/arrangementslisens til utvidet lisens.

Lisens betales på Minidrett.no
Se videoene under for forklaring på hvordan man går frem.

OBS! Klubbens leder eller medlemsansvarlig må registrere lisens på et medlem før medlemmet kan betale lisensen.
Hvis din klubb ikke har registrert lisens på deg, kontakt klubbleder eller medlemsansvarlig

Hvordan opprette bruker på Minidrett.no

Hvordan søke om medlemskap i klubb dersom dette ikke er registrert

Hvordan betale medlemskap i klubb

Hvordan registrere lisens på flere klubbmedlemmer (Må gjøres av klubben leder eller medlemsansvarlig)

Hvordan registrere lisens på ett enkelt medlem (Må gjøres av klubbens leder eller medlemsansvarlig)

Hvordan betale lisens

Lisens spørsmål & svar.

Jeg har opprettet profil på minidrett, men er ikke registrert som medlem i en NRF klubb?

    • Gå til “Medlemskap” øverst på profilen din.
    • Søk opp en klubb du ønsker å bli medlem av.
    • Velg gren “Rugby”.
    • Trykk på “Send søknad”
    • Din søknad vil bli behandlet av klubben og du vil få e-post med beskjed når den er godkjent.
    • Når den er godkjent ligger kontingenten i handlekurven din i minidrett.

Det er mange spørsmål å fylle ut for å få en profil, må jeg fylle ut alt?

    • Ja, det er viktig at du registrerer deg med rett data, da det kan være flere som har samme navn, noe som gjør det vanskelig for klubb og forbund å finne akkurat deg.

Jeg har flere profiler på minidrett, hvilken bruker jeg?

    • Man skal bare ha en profil, du må ta kontakt med IT support for å rydde opp. Tlf: 03615, åpen 08:00-20:00

Jeg har printet ut lisenskort, men ser ikke at der står betalt?

    • Da har du printet det ut for tidlig. På lisenskortet skal det i nederste venstre hjørne stå: Status: Betalt og datoen.

Jeg har mistet lisenskortet mitt, hva gjør jeg?

    • Du kan hente nytt på din profil i minidrett.

Jeg har betalt engangslisens i inneværende sesong, kan jeg oppgradere?

    • Ja, det kan du. På minidrett kan du betale mellomlegget og lisensen din vil bli oppgradert.

Jeg har betalt for grunnforsikring, men ønsker å ha utvidet lisens, hva gjør jeg?

    • På minidrett kan du oppgradere, og betaler da mellomlegget.

Jeg har begynt å spille rugby midt i sesongen, må jeg kjøpe full lisens?

    • Fra 5. September 2019 ble det gjort mulig å kjøpe lisens gjeldende ut året til en lavere pris.

Hvem er trening/tag/touch lisensen for?

    • Spillere som spiller tag eller touch rugby, eller bare er med på trening organisert i klubb.

Klubben min skal ha en rekrutteringsdag, kan vi ta imot kontant betaling for dagslisens?

    • Ja, men disse må registreres og betales av dere i sportsadmin før eller under arrangementet
     Vi anbefaler da å benytte “Grunnlisens trening/tag/touch (Kr. 100,-).

Dekker lisensen meg når jeg spiller i f.eks København 7s?

    • Lisensen dekker deg om du spiller i utenlands turneringer med ditt klubblag, kretslag eller landslag som er ledd under NRF.

Hva om jeg spiller for et lag fra Sverige, Danmark eller blandet lag fra flere nasjoner i en turnering utenfor Norge?

    • Da er du ikke dekket.

Hva om jeg er pool-player i en turnering i Norge? Er jeg da dekket?

    • Ja, så lenge arrangør er NRF eller en klubb eller krets under NRF.

Kan det være en sosial turnering i Norge med lag som blandes? Er jeg da dekket?

    • Ja, så lenge arrangør er NRF eller en klubb eller krets under NRF.

Er jeg dekket når jeg representerer det Norske landslaget?

    • Ja, landslaget er en del av NRF.

Hvorfor har NRF innført lisens?

    • Rugbytinget har vedtatt å innføre lisens, for å sikre seg at alle som deltar er forsikret. Det er også en måte for forbundet og få oversikt over hvem som er medlemmer. NRF får også en skadeoversikt hvert år, som er nyttig for statistikk, og kunnskap om hva som er faremomenter innen rugby. F.eks vi får informasjon om det er flere skader på kunstgress ol. Dette er viktig info for forbundet med tanke på utbygging av idrettsanlegg osv. Hvordan bli bedre på skadeforebygging, og på hvilke områder vi har utfordringer med mye skader.

Hva gjør jeg ved skade?

    • Fyll ut skadeskjemaet på linken øverst på siden. For råd og veiledning kan IHS (Idrettens Helsesenter) kontaktes på tlf: 02033.

Spørsmål om minidrett?             TLF: 03615, åpen 08:00-20:00

 

Forsikringsvilkår

AGS Forsikring håndterer lisensforsikringene for Norges Rugbyforbund
Her finner du lisensvilkårene.

Forsikringsbevis 2019