Nytt styre i Oslo Rugbykrets

Gratulerer til nytt styre i Oslo Rugbykrets som vil bli ledet av Trond Yngve Larsen. (Blindern Rugbyklubb)
– Vi skal sørge for at kretsen er der for klubbene, og at vi kan bistå slik at det er aktivitet i kretsen og at klubbene samarbeider effektivt både om aktiviteter, treningstider og å sørge for at Oslo kommune vet at det eksisterer mange klubber i Oslo som er underlagt Norges Rugbyforbund, sier Trond Yngve Larsen. Resten av styret består av:
Nestleder Elisabeth Berentsen
Styremedlemmer: David Gould, Petter Mathisen, Rebecka May Lund
Vara: Marita Evjen