Nytt fra NRF november 2019

Det stor aktivitet i forbundet og mange gledelige nyheter for medlemmene:

Vi kommer til å legge ut nyheter fortløpende på denne siden, med relevante linker – slik at alle kan følge med på hva som skjer:

Rekruttering: Vi satser på rekruttering og har inngått avtale med RDOs som kan hjelpe klubbene med å rekruttere barn og ungdom inn i klubben. Ta kontakt her dersom klubben trenger mer informasjon om dette tiltaket.

Forsikring/ lisens: NRF har inngått avtale med Gjensidige om forsikring fra 1. januar 2020 som er mer gunstig enn dagens ordning:

De viktigste endringene er:

 • Alle medlemmer får treningsforsikring gjennom klubbmedlemskap.
 • For å spille kamp må utøverne løse kamplisens. Dennes dekning tilsvarer dagens utvidet forsikring, men vilkårene er vesentlig forbedret
 • Vi får mulighet til å etablere frilisenser.
 • Vi får mulighet til å etablere prøveforsikring på aktivitetsdager
 • Nye priser for lisenser:
Aldersgruppe 13-19 20-26 >26
Kamplisens 01.01-31.12 500 750 850
Kamplisens 01.07-31.12 350 500 550
             
Lisens tag + touch 200 – likt for alle
Engangslisens 200 – likt for alle

Avtale med ny utstyrsleverandør: NRF har tegnet avtale med Sport X som leverer utstyr fra Erreà Sport. I løpet av kort tid vil det komme en egen webshop for kjøp av utstyr og produkter.

Ny nettside: Ny nettside er under produksjon og vil bli lansert 1.1. 2020

TurneringsAdm: For neste sesong vil kampene i NRF være tilgjengelig via TurneringsAdm. Det er utviklet en app: Min Rugby – der man kan følge lag.

TurneringsAdm er en digital løsning for:

 • Påmelding
 • Serie/Cup oppsett
  • Manuelt / Digitalt
 • Dommeroppsett
 • Spillerstall/Kamptropp
  • Lisenskontroll
  • Klubbtilhørighet
 • Kamprapporter
 • Rugby LIVE
 • Rapporter

Trener 1 :  Det er utviklet ny trener 1 – felles for alle aktiviteter innen rugby. I forbindelse med Trener 1 lanserer vi en egen e-læringsportal der kursbevis fra tidligere utdanning samt internasjonal kompetanse kan lastes opp.

Digital søknadsportal: Dersom klubben trenger å søke om midler for utstyr eller aktivitetsdager kan klubbene søke om midler her.

Klubbutvikling: Dersom klubbene trenger bistand for utvikling av klubben stiller vi gjerne opp! Ta kontakt med administrasjonen for å booke avtale med eksterne og interne veiledere. Vi ønsker at alle klubbene starter med verktøyet Bedre klubb . Det er leder av klubben som må svare på undersøkelsen. Som takk for deltagelse får klubben tilsendt to Gilbert Match-baller.

Medlemssystem: KlubbAdmin har kommet med ny og bedre funksjonalitet. NRF anbefaler alle klubber å ta i bruk dette verktøyet da det er synkronisert med TurneringsAdm og Min Rugby. Her er nyhetene for de som bruker systemet:

 • Ny og enklere løsning for opptak av medlemmer (on-boarding).
 • Gode rutiner og automatiserte rutiner for kvalitetssikring av grunndata. Eksempelvis vask av persondata mot Folkeregisteret.
 • Gode løsninger for håndtering av grupper og lag innenfor et idrettslag.
 • Gode løsninger for administrasjon av styrer innenfor et idrettslag.
 • Håndtering av personopplysninger i tråd med Personvernlovgivningen (GDPR).
 • Nye og moderne betalingsløsninger med en konkurransedyktig prismodell og stor grad av valgfrihet for idrettslaget.
 • Gode rapporter som gir god innsikt og analyser over utviklingen i idrettslaget.
 • Gode løsninger for dialog og kommunikasjon.
 • Gode og veldefinerte integrasjonsgrensesnitt for integrasjon mot tredjepartsløsninger.
 • Gode integrasjoner mot moderne og automatiserte økonomitjenester.
 • Støtte for inntektsgenerering.