Nå er det deres tur til å bestemme!

ENGLISH BELOW

Lørdag 7. og søndag 8. november er det duket for klubbledersamling i Tønsberg. Vi har invitert alle rugbyklubbene i Norge til å være med å bestemme hvordan strategien fra 2016-2020 skal se ut.

Dette er din klubbs mulighet til å være med å bestemme hvordan norsk rugby skal se ut de neste årene, hvordan ressursene skal prioriteres og hvordan rugby skal bli best mulig. Vi ønsker å legge føringer for at rugbyen (og alle dens grener) i Norge skal bli best mulig, og nå ut til flest mulig, og da trenger vi deres hjelp.

Sammen skal vi legge føringer for et strategidokument som skal vedtas på rugbytinget i mars. Dette er muligheten til å komme med dine og din klubbs synspunkter til et forbundsstyre som er åpent og lydhør. Det er nå vi alle skal lufte ideene og ha de gode diskusjonene; skal vi satse mot OL i 2020, eller er det mer fornuftig å heve seg i Europa? Skal vi fokusere på regionale turneringer eller skal vi ha flere nasjonale turneringer?

Når helgen, og alle de gode diskusjonene er over, vil strategiutvalget sette seg ned for å skrive strategidokumentet som vil bli sendt ut til alle klubbene i forkant av rugbytinget. Det er et krevende dokument å skrive, og tingets tidsbegrensninger tillater dessverre ikke alles ideér.

Så, derfor håper vi at så mange som mulig av klubbene er representert i Tønsberg nå i november.

 

ENGLISH:
The 7th and 8th of November we have invited all the rugby clubs in Norway to Tønsberg to help the Norwegian Rugby Federation write the strategic plan for 2016-2020.

This is your club’s opportunity to shape the future of rugby in Norway, how the resources should be used, and how to improve rugby in Norway. We want rugby to become a bigger sport in Norway, and then we need your help.

Together we shall have the discussions that will lay the foundation for a streategy that we will vote on at the AGM in March. This weekend is the arena for your ideas! Should we go full on towads the Olympics in 2020, or should we try to conquer Europe first?

When the weekend, and all the good discussions, is over, the strategy comittee will write the strategy which will be distributed to all the clubs prior to the AGM. It is a demanding job to write such a document, and the AGM’s time limitations unfortunately does not allow for all the ideas to be heard there.

So, we hope to see as many clubs as possible represented in Tønsberg, in just a few short weeks.