Macron er rugbyforbundets nye utstyrsleverandør


macronpEnglish below

Norges Rugbyforbund og Macron inngår sponsorsamarbeid

Norges Rugbyforbund og Macron signerte nylig en avtale som medfører at hele forbundet skal bære klær og utstyr fra den italienske utstyrsleverandøren Macron. Avtalen trår i kraft umiddelbart og er svært lukrativ for norsk rugby. Avtalen vil gi alle norske rugbyklubber mulighet til svært gode priser på rugbyutstyr via de lokale Macronforhandlerne, samt  via macronstore.no .

Macron samarbeider med blant annet det skotske rugbyforbundet, Edinburgh Rugby, Glasgow Warriors, Biarritz Olympique Pays Basque, Lou Rugby med flere. I Norge bruker norgesmester Stavanger Rugbyklubb og Bergen Rugbyklubb Macron allerede. Macron i Norge har sitt hovedkontor i Haugesund og har konseptbutikkene Macron Store i Haugesund, Bergen og Oslo, samt lokalkontor i Kristiansand, Trondheim og Stavanger.

Presidenten i Norges Rugbyforbund, Per Thorkildsen er særdeles fornøyd med avtalen:
«Vi er glade over og kunne bekrefte at Macron er vår nye utstyrsleverandør til forbundet, landslag og dommere. Vi har jobbet sammen for og komme opp med en avtale som alle NRFs medlemmer kan nyte godt av. Våre landslag får kvalitetsutstyr til å representere Norge. På bakgrunn av Macrons internasjonale erfaringer, referanser og høye kvalitet, gjør denne avtalen oss stolte. Jeg er sikker på at spillere, lagledere og supportere kommer til og sette stor pris på det nye utstyret. Spesielt ser jeg frem til lanseringen av vår online butikk i samarbeide med Macron», avslutter Thorkildsen.

Martin Fauskanger, daglig leder i Macron i Norge uttaler: «Det er en ære for oss å bli ønsket velkommen av Norges Rugbyforbund. Rugby er en idrett vi satser stort på internasjonalt, og det er derfor med stolthet at vi kan ønske Norges Rugbyforbund velkommen i Macronfamilien, hvor de kommer i godt selskap med andre internasjonale storheter.»

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Per Thorkildsen, President Norges Rugbyforbund. Mail: per.thorkildsen@rugby.no  tlf: +47 410 11 100

Martin Fauskanger, Daglig Leder, Macron Norge. Mail: martin.fauskanger@macron.no tlf: +47 940 555 05

 

Norwegian Rugby Federation (NRF)  and Macron sign sponsorship agreement

 

NRF and Macron recently signed an agreement which means that all associated NRF should wear clothes and accessories from the Italian teamwear specialist Macron. The agreement takes effect immediately and is very lucrative for Norwegian Rugby. The agreement will give all Norwegian Rugby Clubs the opportunity to very good prices on rugby equipment via the local Macronretailers in Norway and via macronstore.no. Macron cooperates with among others the Scottish Rugby Federation, Edinburgh Rugby, Glasgow Warriors Biarritz Olympique Pays Basque, Lou Rugby and others. In Norway former champions, Stavanger Rugby Club and Bergen Rugby Club wears Macron already. Macron in Norway headquarter are located in Haugesund and has concept stores Macron Store in Haugesund, Bergen and Oslo, as well as local offices in Kristiansand, Trondheim and Stavanger.

The president of the national Federation, Per Thorkildsen is extremely satisfied with the agreement: “We are pleased to announce that Macron is our new supplier to NRF, national teams and referees. We have worked together and come up with an agreement that all NRF members can enjoy. Our national teams are getting quality equipment to represent Norway. On the basis of Macron international experiences, references and high quality, makes us proud. I’m sure players, officials and fans will appreciate the new deal. In particular, I look forward to the launch our online store in cooperation with Macron, “concludes Thorkildsen.

Martin Fauskanger, Managing Director of Macron in Norway, said: «It is an honor for us to be welcomed by NRF. Rugby is a sport we invest a lot of time and money international, and it is therefore with pride that we could wish NRF welcome in to our Macron family».


For inquiries, please contact:

Per Thorkildsen, President NRF. Mail: per.thorkildsen@rugby.no tel: +47 410 11 100

Martin Fauskanger, Managing Director, Macron. Mail: martin.fauskanger@macron.no tel: +47 940 555 05