Idrettens Fredskorps 2017

Vil du dra til på et Rugbyeventyr?– prøve noe nytt, få en opplevelse og læring i ny  rugbykultur.
Er du mellom 20-30 år?  Les dette, men husk fristen er 15. februar.

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av NIF hvor vi sender idrettsentusiaster på utveksling til en av våre partnere opp til 10 måneder, hvor de jobber som frivillige.
Der jobber de med det partneren måtte trenge av kompetanse, bor i en lokal vertsfamilie, og lærer om den kulturen og organisasjonen de lever i.
Etter endt utveksling er målet at den frivillige skal ha fått lærdom de kan ta med seg videre inn i norsk arbeidsliv og organisasjonsarbeid.
Forhåpentligvis har de også økt aktiviteten og kompetansen hos partneren i løpet av året.
Vi gjør samme type utveksling fra partnere våre i Afrika til Norge, og har fokus på gjensidighet og likeverd.

Bergen rugbyklubb har hatt en sørafrikansk frivillig til å jobbe for seg gjennom denne utvekslingen i flere år.
Ordningen er støttet av Fredskorpset (UD), og partnerne våre er ofte også mottakere av NORAD støtte, slik at samarbeidet blir mest mulig helhetlig.
De som rekrutteres fra Norge til å bli med på dette velges ut basert på erfaring og kompetanse.
De formelle kravene er ikke veldig høye eller spissede.
Se nettsiden vår her https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/ for detaljene.
I bunn og grunn må du ha idrettsinteresse og noe erfaring, samt være mellom 20-30 år og personlig egnet.

Søknadsprosessen er slik:

  • Er du mellom 20-30 år og interessert? Send din søknad i dag!
  • Søknadsfrist 15. februar (elektronisk søknadsskjema)
  • Telefonintervju med aktuelle kandidater
  • Søknad elektronisk finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/
  • Uttakshelg i Oslo 17.-19.mars (obligatorisk deltakelse)

Tidligere har det vært ca 50 søkere på 8-10 plasser. Ca. 20 stk. blir invitert til uttaket.

Når får du beskjed, og hvor skal du?
De som blir valgt til å reise ut får beskjed om dette i slutten av mars, og utreise er i slutten av august 2017.
Oppholdet ute starter med et felleskurs for alle frivillige, som foregår i Zambia.
Etter 10 dager her drar de frivillige til hvert sitt arbeidssted. Den som skal til Sør Afrika og jobbe med rugby drar til Cape Town.
Her har vår partner et grasrotprosjekt hvor de holder treninger, kurs og kroppsøving for flere skoler i underpriviligerte lokalsamfunn.
South African Rugby Union er partneren vår, og vil være arbeidsstedet for den frivillige de neste 10 månedene.
Her inkluderes den frivillige i organisasjonen, og skal i størst mulig grad bli sett på som en ansatt.
Den frivillige pleier også å være aktiv spiller på det nivået hvor han/hun passer inn.

Etter endt år har man masse organisasjonserfaring, internasjonalt nettverk, økt kompetanse om både idrett og kulturelle spørsmål.
Har man studiekompetanse kan man også ta 60p på NIH mens man er ute på utveksling.
Når man kommer hjem skal man gjøre etterarbeid, dette er et 15 dagers selvvalgt prosjekt hvor den frivillige skal finne gode arenaer for å bruke og vise frem hva de har lært.
Rugby Norge vil at du skal overføre din læring fra utlandet til egen klubb eller organisasjon.
Utvekslingen er en unik opplevelse for personlig vekst, men også et springbrett for veien videre inn i arbeidsliv eller idretten.


Spørsmål kan rettes til Norges Rugbyforbund ved Generalsekretær Ninni Jonsson.
ninni.jonsson@nif.idrett.no