header12

Wheelchair Rugby Ready er en e-læringsressurs for å øke bevisstheten om god praksis, og å hjelpe alle involverte til å ha en tilfredsstillende kunnskap om sporten, og nødvendigheten av å ha egnede beskyttelsestiltak på plass.

Hva er Rullestolrugby?

Rullestolrugby (også kjent som Quad Rugby eller Murderball) er internasjonalt en av de hurtigst voksende idrettsgrener og den eneste idrettsgrenen for svært fysisk handikappede, som ofte ikke har så mange muligheter til å dyrke lagidrett.

Rullestolrugby spilles med 4 spillere på banen på hvert lag, i tillegg kan lagene ha inntil 8 innbyttere. Det spilles på en basketball bane med en spesialball som ligner en volleyball. Målet er å score mål ved at en spiller krysser motstanderens mållinje mens ballen er under full kontrol. Ballen sentres, kastes, slås, dribles og trilles i alle retninger. For motstanderen er det om å gjøre å forhindre at det scores ved å hindre motspiller i å komme frem ved å blokkere med rullestolen.

Hvem kan spille ?

I Norge kan alle få være med på treninger og turneringer uansett funksjonsnivå.
Det spilles i spesielt utviklede rugby- rullestoler.

Klassifisering

For å kompensere for forskjellige handikap, blir alle spillere funksjons testet og klassifisert. Hver spiller tildeles mellom 0.5 og 3.5 poeng alt etter styrke og funksjonsnivå i forhold til det å spille rullestolrugby.
På Norske nasjonale og regionale serier benyttes det i tillegg 4.0 poeng for paraplegikere, og 4.5 poeng for gående.
Funksjonsfriske er ofte med på treninger og serier.

Hvert lag kan maksimum ha 8 poeng totalt i laget på banen av gangen fordelt på 4 spillere.
Fordi rugby er en meget taktisk preget lagsport, har alle spillere, uansett poengklasse, en viktig funksjon for at laget skal fungere.

Trening

Rullestolrugby er en idrettsgren, som stiller krav til spillernes fysiske styrke og kondisjon. Det brukes derfor en del av hver trening på å styrke og forbedre kondisjonen igjennom forskjellig styrke og kjøreteknisk trening. Dessuten øver man på forskjellige spillemåter/lagoppsett, som prøves ut på trening. Det er utrolig viktig at spilloppsettene fungerer og at alle kjenner sine plasser og funksjoner på laget. Uansett fysisk nivå har alle spillere en viktig funksjon. Alt dette er med på at man får en vesentlig bedre styrke, balanse og rullestolteknikk, noe man også har bruk for i hverdagen.

Treningstilbud:

Bergen

Bergen Rugbyklubb
Trening: Tirsdager 18:30-20
Sted: Haukelandshallen
Kontaktperson: Stine Therese Børstad ( stine.th.borstad@gmail.com )

Fredrikstad

Oslo Rullestolrugbyklubb
Trening: Fredag 19:30-22:00
Sted: Kvernhushallen, Fredrikstad
Kontaktperson: Ole Flote ( ole_flote@hotmail.com )

Horten

Oslo Rullestolrugbyklubb
Trening: Mandager 18:00-20:30
Sted: Ekserserhallen
Kontaktperson: Ole Flote ( ole_flote@hotmail.com )

Oslo

Oslo Rullestolrugbyklubb
Trening: Tirsdager 18:00-20:30 og Torsdag 19:00-21:30
Sted: Haugenstua Ungdomsskole
Kontaktperson: Ole Flote ( ole_flote@hotmail.com )

Skien

Klyve Idrettslag avd. Rullestolrugby
Trening: Fredager 18:30-20:30
Sted: Kongerød Skole
Kontaktperson: Kjetil Bodahl Sigurdsen ( kjetil.sig@hotmail.com )

Stavanger

Stavanger Rugbyklubb
Trening: Tirsdag 20:30-22:00
Sted: Expo Forum, Stavanger
Kontaktperson: Nathan Cummins ( npcu23@hotmail.com )

Trondheim

Trondheim Rugbyklubb
Trening: Mandag 19:00-20:30 og Torsdag 20:00-21:30
Sted: Trondheim Spektrum
Kontaktperson: Øystein Soknes Christie ( oystein_christie@hotmail.com )