NRFs skoleprosjekt

Generalsekretær er sykemeldt

Generalsekretær er sykemeldt og forbundskontoret er dermed midlertidig stengt.

Ved behov bruk rugby@nif.idrett.no eller 21 02 98 45, inntil vikar for generalsekretær er på plass innen medio august.

Har du spørsmål angående lisens, ta en titt her: Lisens, spørsmål og svar

Oversikt over kamper og innrapporterte resultater finner du her: Kalender

Lover og regelverk finner du her: Regelverk

Skjema for søknader, refusjoner m.m finner du her: Skjema

Referat fra styremøter o.l  finner du her: Publikasjoner

Trenger du å komme i kontakt med noen i forbundsstyret se her: Kontakt styret