Trondheim:

Semesterets første mandager er intro-treninger. De som nå gjenstår er 26.08, 02.09 – kl 18.30-20 i Dødens Dal. Da blir mest fokus på basale ting som pasninger, og vi avslutter øktene med litt touch (altså rugby uten taklinger). Vi har laget et facebook event for hver av disse, samt en plakat vi henger opp på campusene (la den ved når jeg først var i gang).

https://www.facebook.com/events/2418492075055325/

https://www.facebook.com/events/748087512275542/

https://www.facebook.com/events/2281503928632660/

Vi er også del en “Kom og prøv” dag. Det er dag for nye studenter der de kan komme og prøve ulike idretter (tror det er amerikansk fotball, judo, rumpeldunk, lacrosse og rugby) i samme økt.

https://www.facebook.com/events/2307457169303152/

Generelt er våre treninger alltid åpne for nye spillere. Mandagstreningene er alltid uten kontaktspill – så det er flere som er med på de som aldri spiller kontaktrugby. Mandagstreningene er også en del av NTNUIs mosjonstilbud – det er en liste med aktiviteter som er åpen for alle studenter, uavhengig om de er medlem/nybegynner, der nye er garantert å få forklaring og kan ta del. 

Er du vår nye styrekandidat?

Rugbyforbundet trenger nye tillitsvalgte til verv.
Valg foregår på årsmøtet 1. april.

Vel møtt.

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg

-Du påvirker rugbymiljøet.
-Du får forvaltningskompetanse.
-Du får kunnskap om arrangement.
-Du får tilgang på kurs og læring.
-Du får utvide kontaktflate og nye venner.
-Du får organisasjonserfaring.
-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.
-Du får en morsom og krevende “hobby” sammen med et profesjonelt styre.
-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

Nominasjon til Styret 2017

Det skal velges;

 • 1 President for 2 år
 • 1 Visepresident for 2 år
 • 4 styremedlemmer for 2 år
 • 2 vara for 2 år

Vi trenger å vite:

 • Navn:
 • Bilde: (Legg ved et passende bilde i digitalt format )
 • Idrettslig involvering:
 • Klubb:
 • Mobil:
 • Fødselsdato:
 • Email:
 • Adresse:

Idrettslige prestasjoner:

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid og andre verv innen idretten:

 

Ta kontakt med Valgkomiteen

Patience Allen (impsquat@hotmail.com)

Sølve Olsen (solve.olsen@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

NIF søkte gode klubbmiljø – de fant NTNUI Rugby

Norges Idrettsforbund (NIF) vil få et ungdomsløft inn i organisasjonen gjennom å identifisere gode klubbmiljø der ungdom er aktive lenge, enten som utøvere, trenere, ledere eller frivillige. De søkte derfor etter klubber som kunne vise til at de klarer å holde ungdom i klubbene, primært som utøvere. NIF, sammen med McCann, skal ut på turne over hele Norge for å besøke og filme klubber som representerer mangfoldet i norsk idrett. NTNUI Rugby er blitt plukket ut som en av klubbene som skal få besøk og får muligheten til å fortelle deres suksesshistorie.

NTNUI Rugby rekrutterer sine utøvere fra Trondheims studentmiljø og har derfor stort sett medlemmer i aldersgruppen 18-25 år. De er også flinke til å ønske utvekslingsstudentene som kommer til byen velkommne, og har derfor en stor andel internasjonale medlemmer hvert år.

For NTNUI Rugby er det viktig at medlemmene trives. Dette får de til ved å inkludere de nye fra dag 1. Alle blir sett, og alle snakker med hverandre. Trenerne er også tidligere spillere i klubben som betyr at de vet hvor viktig et godt miljø er for å spille rugby.

I tillegg til at klubben er flinke på inkludering, har de også fått frem spillere de til fleste av de norske landslagene. I år hadde de blant annet tre representanter på kvinnenes landslag som spilte EM i Litauen, og representanter på herrenes league landslag i Nordic cup.

Norges Rugbyforbund er stolte av at en av våre klubber er blitt valgt ut som en suksesshistorie, og ønsker de lykke til videre i prosessen.