Introduksjon til rugby for kommende gymlærere

Onsdag 19. april 2017 hadde Sagene IF en introduksjon til rugby for studenter som utdanner seg til å bli gymlærere på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).  Nedenfor følger en rapport fra et vellykket rugbyarrangement på Voldsløkka. Takk til Kevin Gormley, trener for juniorlaget til Sagene IF Rugby, for oppsummering av dagen.

Sagene Rugbys Juniordepartment took on one of their more ambitious coaching plans to date by contacting Pål Jåbekk at HiOA and suggesting that we take a training session with their student gym teachers who are doing their first year of their bachelorsdegree  «Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag» http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Faglaererutdanning-i-kroppsoeving-og-idrettsfag. Coaches from Sagene and Blindern Rugby Clubs are already involved in the Schools Project coaching students in schools in the Sagene/ Voldsløkka catchment area and are setting up to coach teachers at some of these schools also.

When Pål was contacted through Elin Longva, leader of the working group in Sagene IF Rugby with the suggestion and contact details, he was very positive and a date and time was set. Contact was made with Chris Spencer (SRK) at NRF, again the plan was met with positivity and a guide to receiving funding was sent to us. As there was the possibility of up to sixty students taking part they were broke into 2 groups, Group 1 from 11:30 to 13:00, Group 2 13:00 to 14:30.

As so often happens with seemingly well planned activities there is room for crisis, this came in the form of a missing key to get into the storage room to get rugby balls, this was discovered to be the case at 10:40 and a distress signal was send out to all coaches. The situation was quickly calmed by none other than our Youth Rugby Leader John Michael Moulton saying I’m on the bus, balls and all. So not only did the session get the much-needed balls but also gained John Michael who stayed to join in turning a seemingly crisis into a very successful day as was shown in the very good feedback that we got from the students.

The session itself was broken into an introduction and history of the sport, basis passing and movement of the ball and then Tag Rugby games using the passing techniques practiced earlier. Many of the students come from varying disciplines of sports i.e. soccer, track and fields, long-distance and orienteering and American Football but once the strange concept of passing the ball backwards to go forward was overcome I found myself refereeing a number of very highly competitive Tag matches with all players contributing to their team – this certainly strengthens the idea that rugby is for all and caters to each person’s strengths and abilities. The session got its best feedback from Pål Jåbekk who upon arriving back at his office contacted Sagene RK about the possibility of 2 further sessions in the next semester with the same groups of students with the school funding the coaches. So from an early setback to a positive solution, successful training session to good feedback we now have new friends in HiOA.

NRFs skoleprosjekt er i gang

NRFs skoleprosjekt er i gang!

Et av NRFs satsningsområder er å få flere yngre rugbymedlemmer inn i NRFs rugbyklubber. Gjennom NRFs skoleprosjekt, som ble omorganisert i april 2016, er prosjektet med på å rekruttere ungdom inn til NRFs klubber, og styrke rugby som en idrett og få flere yngre medlemmer i dagens rugbyklubber.

Prosjektet er med på å promotere idretten til flest mulig ungdommer mellom 13-16 år. Samarbeidet med skoler skal sikre en trygg undervisningsramme, med lik mulighet for alle ungdommer til å delta.

Hvilken klubber er med i skoleprosjektet?
Bergen RK, Horten RK, Oslo-klubbene, Oslo RRK, Ravnanger RK, Sandviken RK, Tromsø RK. Alle klubber fikk muligheten til å søke NRF våren 2016. Klubbene som søkte ble godkjente. Tidligere har prosjektet kun involvert 2 klubber, i Bergen og Stavanger. Nå ser vi en utvidelse som gir flere klubber mulighet til å samarbeide om rugby med skoler i lokalområdene.

Trenerutdanning
I løpet av høsten har det blitt gjennomført to trenerkurs, et i Oslo og et Bergen. Tolv personer deltok på kurset, 4 damer og 8 menn, to av de under 25 år. Praksisperioden er frem til februar 2017. Hvis de i tillegg gjennomfører et godkjent e-læring kurs og tar de obligatoriske praksistimer blir de sertifisert som ungdomstrenere. Alle trenere blir også introdusert for antidoping og må ta den elektroniske testen.

Rugbyutstyr og materiell til skolene
Alle skolene har fått utlevert utstyr til tag rugby og t-skjorter, samt det er laget håndbøker med tips til ulike øvelser for nybegynnere til trenere mm. Klubber som har søkt må rapportere til NRFs utviklingskonsulent hver måned på aktiviteter og antall deltakere som har vært med på prosjektet. Rapportering er ikke alltid like moro, men det er faktisk avgjørende for å få dekket midler som påløper underveis og derfor vi har kunne drive dette.

NRFs skoleprosjekt v Amanda Barsten

Amanda Barsten, utviklingskonsulent

Prosjektet er bare så vidt startet opp og det er derfor ikke gjennomført noen evalueringer enda. Noen rapporter er kommet inn, og det vil bli gjennomført en endelig evaluering ved prosjektslutt. Norges Rugbyforbund håper prosjektet stimulerer til større rekruttering og kjennskap til rugby via skoleaktivitet og at klubber kan tilby dem et medlemskap.

Det er avsatt kr 300 000 til prosjektet. Klubbene har hittil kun mottatt verdier og tjenester, blant annet trenerutdanning, tagutstyr, rugbyballer, profilmateriell og tett oppfølging fra NRF.

Vi håper at skoleprosjektet trigger klubbene til å se nytten av å få økt rekruttering av flere yngre rugbyungdom mellom 13-16 år inn i egne klubber. Vi ønsker klubbene lykke til – og håper på flere søknader fra andre klubber kommer neste år, om prosjektet videreføres.

NRFs utviklingskonsulent, Amanda Barsten, er rett person å kontakte med spørsmål om skoleprosjektet.

NRFs skoleprosjekt

Re ungdomsskole

Zaza’s største utfordring så langt. Hele 9.klasse på Re ungdomsskole. Fornøyde etter en Rugbydag i solskinnet.

Tønsberg

Zaza er komt godt i gang på noen av skolene i Tønsberg

Rugbydagen på Ås

Bilder fra rugbydagen på Ås i dag

Mortensnes skole

Klubben sine instruktører hadde en kjempe flott rugbysesjon med 7a og 7b på Mortensnes skole idag. Skolen hadde veldig fine fasiliteter og elevene var veldig lærevillige og flinke. Utviklingsansvarlig i NRF; Jose M Gorrotxategui Polo var med å ga våre utsendte veiledning i forkant av gjennomføring av øktene med særlig vekt på pedagogikk og mestring av rugby gjennom lek og moro.

Ifølge hovedtrener i TRLK; Kent Johansen var dette svært lærerikt og han ser fram til å jobbe videre med å introdusere rugby til barn og ungdommer fremover. Å få veiledning i hvordan man kan lære bort rugby som er en ganske ukjent sport for de fleste, gjennom lek og moro var veldig inspirerende.

Rugby i skolen

Våre introduksjonstimer i rugby på ungdomstrinnet har vært en stor suksess hittil. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. TRLK og Tromsø idrettsråd har ingått et sammarbeid om prosjektet. Vi har også fått god hjelp av utviklingsansvarlig i forbundet til opplæring av intruktørene som reiser rundt til skolene.

Vi har som mål for 2013 og fremover å utvikle en bærekraftig struktur for utvikling av rugby for barn og unge i Tromsø og bruke verdiene i rugby som et verktøy for å forbedre kvaliteten på livet til den unge som deltar. Prosjektet er primært rettet mot barn og unge i skolepliktig alder, tretten til seksten år.

Prosjektet vil bli innført på utvalgte skoler i Tromsø, og vi har et ønske om at rugby blir en naturlig del av gym-modulen på linje med andre idretter. Barn og unge som er interessert vil bli invitert til å spille rugby etter skolen i TRLK. Dette er for å gi et tilbud til barn og unge som:

  • Faller utenfor den tradisjonelle idrettens struktur
  • Nye landsmenn
  • Sosialt vanskeligstilte og sårbare

Ønsker du å benytte deg av vårt tilbud i gymnastikken i din skole er det bare å ta kontakt med oss per mail: post@tromsopolarbears.com