Tilbake til Rugby


Oppdatert 20.august: OPPDATERES FORTLØPENDE!

Beredskapsgruppen i NRF har tatt følgende vedtak:
Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i ny fase 4 fra og med 20. august.
Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen er tilgjengelig her.

Vedtaket medfører at NRF nå tillater regionale kamper for denne aldersgruppen .

Spillere over 20 år er fortsatt i Fase 2. Søknad om Fase 3 for spillere over 20 år ligger til behandling hos KUD.
I Fase 2 kan man kaste ball, forutsatt at ballen rengjøres.

Send oss gjerne spørsmål på beredskap@rugby.no
Fortsett gjerne å legge ut inspirasjonsvideoer på Instagram og tagg #prøvogstopposs.

Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. 

13. mai
Det er nå åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Her er plan for oppstart: Plakat
Klubben er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styret er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

NRF utarbeidet en plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown. Konseptet er designet for å gradvis starte idretten vår igjen, alt mens vi respekterer reglene gitt av Helsedirektoratet og NIF, og samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier: En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.

Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av det Helsedirektoratet, NIF og World Rugby. World Rugby utsteder også sportsspesifikke direktiver for en retur til spill, som NRF vil innlemme i sitt tekniske konsept.

Dette konseptet gjelder for voksne spillere så vel som U18 og U16.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. Det skal utarbeides egne regler for aktiviteter for barn og unge, i denne gruppen er det disse retningslinjene som følges. Disse reglene er tilgjengelig fra mandag 11. mai.[i]

Risikovurdering og hygiene

Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
Hoste eller nyse i albuen.
Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

2. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse:

Har jeg ett av følgende symptomer:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.
Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.

En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

3. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

4. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

2. Transport til og fra trening

Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

3. Infrastruktur

Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.


Det antas at i 1. fase vil garderober, dusjer, serveringsfasiliteter eller kiosk som normalt tilbys av idrettsanleggene forblir stengt.
Spillerne må komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.
Ingen organiserte eller spontane sosiale sammenkomster skal holdes, foruten treningsøktene.

Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

4. Organisering av trening og konkurranser

Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:

Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.

Fase I

Varighet: Uke 20

Vi anbefaler at klubbene starter trening forsiktig opp og starter i fase 1, dette for å få i gang gode rutiner før klubben starter på Fase 2: Før klubbtreningen starter opp igjen, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:

1. Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.

JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.

NEI -> Neste spørsmål

2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?

JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI -> Neste spørsmål

3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?

JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI: OK, du kan gå på trening med fase I

Regjeringen har fått på plass følgende regler og begrensninger, som gjelder fra 7.mai 2020:

a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.

b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Trening i fase 1:

Treningsøkter for små grupper.

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.

Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.

Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:

Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking

Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen

Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.

Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:

Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen  får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase II : Uke 21

Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen

Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.

Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Generellt

Øvelser i større gruppe, (anbefalt 15-20 personer).

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.

Spesifikke aktiviteter fase II:

Styrke og kondisjon
Passninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase III

Premiss:

Antall personer: 30+

Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.

Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt

Spesifikke aktiviteter:

 • Styrke og kondisjon
 • Passninger, spark, innkast.
 • Liten eller stor gruppe med lett motstand.
 • Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
  Touch rugby med fullt lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase IV

Premiss:

Sosial distansering: Fase IV kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.

Spesifikke aktiviteter:

Styrke og kondisjon

Pasninger, spark, innkast.

Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.

Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.

Innkast og scrum med motstandere.

Trening med hele lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase V

Fase V kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.


[i] Inntil reglene foreligger skal reglene i dette dokumentet overholdes.

Beredskapsgruppen i NRF fastholder sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men at NRF vil ta en ny vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet så snart Helsedirektoratet åpner for dette.
NRF har utarbeidet egne koronavettregler som du finner her: https://www.rugby.no/rugbyforbundets-koronavettregler/


Dette betyr at organisert rugbytrening i klubber under Norges Rugbyforbund fortsatt ikke er tillatt.
Vi håper at alle våre medlemmer ønsker å ta del i våre digitale treningssamlinger som annonseres via forbundets Facebokksider.
NRF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å benytte tiden til å fylle på med kunnskap: Gjennom Idrettskretsene, e-læringsportalen til NRF, eller andre digitale plattformer som Rugby Europe som har også en digital kunnskapsportal der det det er mulig å ta kurs.

Rugby Europe kansellerer alle kamper og turneringer på ubestemt tid.:
President Octavian Morariu sier, vi lever i en eksepsjonell tid hvor vi må ta corona viruset alvorlig, helse, ve og vel av alle involvert i vår sport må være våres prioritet. NRF styret stiller seg 100% bak RE beslutning.

Ta kontakt med beredskap@rugby.no dersom du har spørsmål knyttet til korona eller til rugbykontoret dersom du har spørsmål knyttet til kurs/ opplæring eller andre spørsmål.

Beredskapsgruppen har hatt møte 24. mars:
All nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men vi vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet 14. april.

Beredskapsgruppen har hatt møte 17. mars: Beredskapsgruppen har vedtatt å avlyse kampen mot Moldova 2.mai. NRF oppfordrer videre klubber som har hatt økonomiske tap i forbindelse med situasjonen om å ta kontakt med GS eller president eller søke midler via vår søknadsportal.
Vi vurderer situasjonen fortløpende og ber vår medlemmer om å avvente bestilling av reiser til aktiviteter som skal foregå i mai. Nytt møte i beredskapsgruppen er satt til 24.mars. Dersom du har spørsmål eller saker som som du ønsker behandlet av gruppen, så kan de sendes til beredskap@rugby.no.

NRF har i dag (torsdag 12. mars) besluttet å avlyse alle NRF arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.
NRF har opprettet en egen beredskapsgruppe for korona. Har du spørsmål knyttet til utbruddet: Ta kontakt med beredskapsgruppen på beredskap@rugby.no.
Norges Idrettsforbund har også nå avlyst all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset.  NRF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Treningsaktivitet lokalt er også avlyst gjennom Norges Idrettsforbund.

Rugby Europe kansellerer alle sine kamper frem til 15. april.

XV Senior Men and Women International Championships games, including the last Round of Rugby Europe Championship planned this weekend – a total of 12 games
– XV U20 European Championship in Coimbra, Portugal from March 22nd to 28th
– XV U18 European Championship in Kaliningrad, Russia from April 12th to 18th
– XV U18 Development games in Serbia and Czech Republic

I Norge gjelder følgende:
Unntak: Ingen

Landslagsaktivitet – Ingen

Evaluering av situasjonen skjer fortløpende og endelig avgjørelse om sesongen videre fra 1. mai blir besluttet senest 15 april. Planlagte utreiser til Moldova og Finland for landslagene 30.april går som planlagt inntil videre

NRF har satt opp en korona beredskaps gruppe som skal møtes en gang i uken, og oppdateringer vil bli plassert på rugby.no og sosiale medier

Ny manager for Norges Juniorlandslag

Alice Little er ny manager for Norge Juniorlandslag.

Alice har vært medlem av Stavanger Rugbyklubb i over 10 år. Hun begynte som frivillig som trener med minis og juniorer ved Stavanger Berserker Rugby i 2016 og ble valgt som juniorrepresentant i styret for SRK 2018 og 2019.

– I februar 2019 ble jeg sjef for Norge Kvinner 7s, og fortsetter denne rollen gjennom 2020.

Jeg er glad for å akseptere stillingen som U18s manager og jobbe sammen med trener Karl Frisch, sier Alice Little.

– Jeg tar sikte på å samle min erfaring innen grasrot-rugby og landslagsrugby for å etablere en vei for våre ungdomsspillere fra klubb til internasjonalt nivå. Dette er en spennende mulighet til å inkludere jenter og gutter fra både League- og Union-klubber.

I løpet av  sesongen planlegger vi å ha 2 nasjonale treningsleire for jenter og gutter i alderen 15 til 18 år, i tillegg delta på minst en turnering utenfor Norge.

Ny landslagtrener for Damer 7s

I dag ble det klart at Viliame Tirikula fra Carl Berner Rugby Klubb tar over som hoved trener for landslaget i Damer 7s. Viliame har bodd i Norge i 19 år og har tidligere vært trener og spiller for landslaget i Menn 7s fra 2005 – 2010. Han representerte også Norge på landslaget i XVs rugby. I 2011-2012 var han assistent trener for Damer 7s Landslaget. Etter dette startet han Tabusoro Angels prosjektet og tilhørende rugby akademi for nordiske spillere med 100% fokus på dame rugby og 7s.

–Det er en ære og jeg er utrolig stolt over og ha bli valgt som hoved trener i et felt med så mange gode kandidater, sier Viliame Tirikula.
–Jeg ser frem til og starte en utfordrende jobb som hovedtrener for Damer 7s og vil gi alt jeg har og jobbe positivt mot EM i 2020, det blir ikke lett, men med rett ledelse og trening skal vi klare det. Jeg ser også frem til å ta over troppen som har blitt bygget opp over de 2 siste årene, og bygge videre på den solide plattformen som har blitt satt av det tidligere trenerteamet. 

Vi ønsker Viliame velkommen og lykke til med og ta vårt Dame landslag til neste nivået i Olympisk Rugby!

Det norske damelaget i Rugby tok sølv i EM i snørugby

Det norske dame landslaget presterte over alle forventninger med å ta sølv i det første offisielle Europeiske mesterskapet i Snø Rugby.

-For Norges Rugbyforbund som i dag tilbyr ulike former for rugby, inkludert den olympiske grenen 7´s er det viktig at vi nå får en rugby vi kan spille på vinteren som også blir tatt seriøst ute i verden, sier president Per Thorkildsen i Norges Rugbyforbund.

Rugby Europe og det russiske Rugbyforbundet har arrangert et spennende arrangement i en hektisk førjulstid . Norge stilte med både dame- og herre lag. Herrene endte på en hederlig 7. plass, mens dame landslaget presterte igjen over alle forventninger med og ta sølvet i det første offisielle europeiske mesterskapet i Snø Rugby.

– Jeg ser frem til å komme i gang med og spre denne action sporten ut i Norges lange land: Målet med snø rugby er at det skal bli en prøver idrett i Vinter OL 2026, mens vi har allerede fått snø rugby inn i vinter NM Veka i Trondheim 2021. Jeg har stor tro på at snørugby kan gi en rask og positiv vekst i rugby Norge fra barn og ungdom til senior i begge kjønn. Dette er jo også en fantastisk skole og studentsport, og hvem vet;om noen år kanskje vi sier at nordmenn er født med en rugby ball under armen!

Head Coach Women 7s

JOB DESCRIPTION

The Norwegian Rugby Federation is seeking qualified and motivated applicants for Head Coach, Women 7s. This is a fantastic opportunity to work with an ambitious group of players that represent their country in the Rugby Europe women’s Sevens Trophy European Championship. The successful applicant will play a key role in the team’s continued change, development and goals toward 2024 to become the proud flag bearer of Norwegian Olympic Rugby.  The job is not salaried, but expenses as agreed will be reimbursed. Norway play the European Championship in June and have historically had 4 – 6 training weekends and participated in 2 other tournaments. In total the successful applicants must be willing to work 9 + weekends a year

The Head Coach will be a person who has:

 • Advanced level coaching accreditation accompanied by recent experiences as a high-performance coach. Minimum RFU Level 2, ideally Level 3, World Rugby Level 4 ideally 5 or equivalent.
 • Evidence of recently upgraded accreditation, recent attendance at coaching workshops or
 • evidence of other forms of self-education that displays currency as a coach who continues to
 • seek further development;
 • Experience at managing assistant coaches and working cooperatively with team managers,
 • strength and conditioning coaches, team medical staff and performance analysis personnel
 • Evidence of understanding of current best practice and a history of performing best practice
 • (preferably recent best practice) as it applies to rugby coaching;
 • Demonstrated evidence of an ability to understand, support and implement development plans
 • Demonstrated evidence of being able to influence others including an ability to build good
 • relationships with others who may not be receptive to change
 • A background that displays people management and people leadership skills and attributes, and the ability to assist in growing rugby from the base and up in Norway

OBJECTIVE OF HEAD COACH, NATIONAL Women 7s TEAM 

The assigned person will perform the role of Head Coach of Norway Women’s 7s Team. The role will be viewed as being an integral and significant element of the high-performance player pathway process as we are building rugby in Norway and set the Long-Term Rugby Development framework for the National Teams. The Head Coach, National Women’s Team will lead the team in the preparation for the Rugby Europe 2020 Sevens Trophy Championship and will be responsible for continues developing a successful team and environment during the selection and preparation stages as well as in the competition itself.

ROLE OF HEAD COACH, NATIONAL Women 7s  

The Head Coach, National Women 7s will be responsible for creating a successful team environment, based on elite level coaching skills and processes, and close co-operation with the club coaches. The appointed person will work alongside assistant coach , the Manager and the physio.

CORE RESPONSIBILITIES AND PRIORITIES 

The Head Coach will be responsible for performing the following roles and/or delivering the following outcomes:

 • Coaching, Team Preparation & Performance
 • Player Development
 • Reporting
 • Results

Key Activities

 1. Coaching, Team Preparation & Performance
 2. Plan, develop and initiate the National Women 7s team’s technical, youth and tactical development adhering to The Norwegian Rugby Federation strategies.
 3. Evaluate and record the effectiveness of individual, unit and team performances.
 4. Monitor the performance of assistant coaches, specialist coaches and other staff available to the Head Coach.
 5. Work cooperatively with the team’s assistant coaching staff, management staff and Integrated
 6. Support Team
 7. Development on a regular basis[SS7] 

Player Development 

Liaise with the Manager and club coaches, Player Development on all policy and procedural expectations. Ensure players receive adequate feedback from training, playing and review.

Reporting

 • Provide match by match reports and end of program reports
 • Annual Plan and Targets

If you have any questions, please do not hesitate to contact Per Thorkildsen on +47 41011100.

Please apply by 12 November 2019 by mail to: per.thorkildsen@rugby.no


TRENER MENN NORGE U18 7`s

JOBB BESKRIVELSE

Norges Rugby Forbund søker trener til Norges juniorlandslag menn U18 7`s. Dette er en fantastisk mulighet å jobbe med juniorer som ønsker å representere Norge. Som trener vil du spille en viktig rolle i hvordan laget forandres over tid, utviklingen på laget og enkelt spillere. Målsetningen gjør du sammen med manager og laget. Det er ikke en betalt jobb, men diverse utgifter vil bli dekket etter avtale. I første omgang er det ønskelig med minimum en treningssamling i 2019. Sammen med NRF vil du lage målsetningen og budsjett for 2020.

Les mer

Team Manager for Norges landslag 15s herre søkes.

Norges Rugbyforbund ser etter en motivert Team Manager for Norges landslag 15s herre.

Vil du være manager for herrelandslaget vårt?

Mål og fokus
Manager er hovedansvarlig for landslaget. Hun/han skal organisere alle landslagsaktiviteter, bistå trener teamet i valg av teamet, samarbeide med teamet og NRF i arbeidet med å finne sponsorer. Manager vil fokusere på utvikling av landslaget, og tar del i ansvar for å utvikle Norsk Rugby som en helhet, i henhold til NRF strategiske plan. Jobben er givende, men krevende, og spiller en viktig rolle for å sikre suksess for Norsk Rugby. Du må være forberedt på å jobbe minst 4 helger i året, inkludert reise i Norge og i utlandet. Stillingen er basert på frivillig ulønnet arbeid, med avtale om utgifts refusjon. Stillingen er for to år, med opsjon på fornyelse.

Rolle og ansvar
• Ansvarlig for landslagets budsjett, budsjettkontroll og finansiell rapportering.
• Planlegging og gjennomføring av landslagsaktiviteter i samarbeid med trener teamet.
• Kommunisere ut landslags aktiviteter og prosedyrer til alle klubber og potensielle spillere

Kommunikasjon og samarbeid med
• Klubber og spillere om utvelgelsesprosess, opplæringsprogrammer og åpne treningsleirer
• Trener og fysioterapeut teamet
• Alle landslagspillere
• NRF styret (rapportering)
• NRF sin sosiale media ansvarlig

 

Ansvarlig for å finne sponsorer sammen med NRF

Ansvarlig for å kunne gi refusjon til spillere og trenere

Treningsleirer, turneringer og kamper

 

Forhold
Vil jobbe tett med landslagstrener og fysioterapeut. Rapporter til personen som er ansvarlig for landslagene i NRF styret. Informasjon til sosial media ansvarlig i NRF styret ved arrangementer.

Oppgaver ved en landslagsamling etc

 • Bestille billetter, hoteller, transport etc.
 • Kommunikasjon med turneringsarrangøren
 • Kommunikasjon med spillere som deltar
 • Ansvarlig for at spillere har gjennomført obligatorisk kurs (Antidoping Norge, Keep Rugby Clean, Keep Rugby Onside, Laws of the Game)
 • Se til at spillere som er kvalifisert til å spille er NRF medlemmer og er forsikret
 • Ansvarlig for kit, medisinsk utstyr og materialer

Dine ferdigheter

 • Flytende norsk og engelsk
 • God og tydelig kommunikator
 • Organisert og effektiv
 • Selvstendig
 • Team og relasjonsbygger
 • God økonomisk forståelse

 

Hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å ringe Per Thorkildsen på (+47) 410 11 100.

Søknadsfrist er mandag 1. August 2018.
Send søknad og CV til per.thorkildsen@rugby.no

 

Pressemelding vedr. kvalifisering til VM i rugby league 2021

Pressemelding vedr. kvalifisering til verdensmesterskapet i 2021

For første gang i historien er norges herrelandslag i rugby league med i kvalifikasjonsprosess til et verdensmesterskap. «Vikingene» er satt i gruppespill «nord» hvor de møter Tsjekkia borte 16.06 og Tyskland hjemme 15.09. Vinner Norge disse kampene møter de vinneren av gruppe «sør» som består av Malta, Ukraina og Hellas, til borte og hjemme i 2019. Herrelandslaget står ovenfor sin største utfordring hittil men, begge motstanderne har blitt beseiret tidligere.

Med New Zealanderen Dave Hunter som hovedtrener har «Vikingene» vunnet 6 av sine 7 siste landskamper og vunnet nordisk mesterskap to år på rad. Dette blir hans største utfordring som trener hittil.

«Det er definitivt en lang vei til VM med kvalifisering som strekker seg ut over 3 år. Jeg er sikker på at alle involverte på og av banen for landslaget er entustiastiske over å være en del av det. Vi har slått både Tsjekkia og Tyskland tidligere, så vi har troen på at vi kan gjøre det samme igjen.

Hvert år blir konkurransen for plasser i troppen større og dette året blir ingen unntak. Med så mange unge talent på vei opp er presset på de eldre spillerne for å løfte nivået sitt. Samtidig er det en god ting med så mye dybde å velge mellom.» Trener Dave Hunter.

Hjemmekampen mot Tyskland blir spilt på Kjølnes Stadion i Porsgrunn. Dette er første gang herrelandslaget spiller landskamp utenfor Oslo.

Kaptein for landslaget, Kristoffer Milligan er en av få spillere på landslaget som har møtt Tyskland til landskamp før.

«Sist vi møtte Tyskland var i 2011. Det er en kamp jeg husker veldig godt. Det var min debut for Norge og ett av de stolteste øyeblikkene i mitt liv. Jeg var øm i hele kroppen etter en intens uke med trening/oppkjøring til kampen. På motsatt banehalvdel stod noen av de største menneskene jeg har sett. De hadde en god miks av spillere med svære bautaer i front, muskuløse atleter i midten og raske sprintere på kantene. Heldigvis klarte vi krige dem i senk og dro i land det som var en heller uventet seier!

Mye har skjedd på landslaget vårt siden den gang. Spillere har mer kjennskap til strukturer vi jobber etter. Det er en plan over alt vi gjør og alle holder samme kurs. Med riktig fokus, innsats og driv tror jeg 2018 kan bli ett stort år for «Vikingene». Vi har hatt to veldig gode sesonger nå og da er det desto viktigere å ri medgangsbølgen og holde det gående. Spillerne må gå i seg selv og legge ned enda mer innsats enn tidligere. Vi må være nøkterne og innse at det er veldig mye som ikke er bra enda, men at vi er på sporet og løsningen er egeninnsats kombinert med riktig veiledning fra støtteapparatet”, forteller Kristoffer Milligan.