Oppføringer av Anne Cathrine Røste

Sterk satsing i Bergen

I samarbeid med Bergen Rugbyklubb og Bergen kommune satser nå Norges Rugbyforbund på barn og unge i Bergen. Planen innebærer rekruttering av 150 nye medlemmer i målgruppen: Gjennom turneringer mellom skoler, tilbud på SFO og spennende aktiviteter med kamper i helgene, så er prosjektgruppen klare på at de skal nå sine mål. Første Planleggings møte!!Fra […]

Nytt styre i Oslo Rugbykrets

Gratulerer til nytt styre i Oslo Rugbykrets som vil bli ledet av Trond Yngve Larsen. (Blindern Rugbyklubb)– Vi skal sørge for at kretsen er der for klubbene, og at vi kan bistå slik at det er aktivitet i kretsen og at klubbene samarbeider effektivt både om aktiviteter, treningstider og å sørge for at Oslo kommune […]

Når kan vi starte med rugby igjen?

Dette er status pr 30.juni: Idrettsforbundet jobber videre for full gjenåpning av norsk idrett Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart […]

Ny strategiplan

Styret i NRF har staket ny kurs for 2020-2024: Kjernen i planen er fokus på opplevelser som ny visjon skal symbolisere:Sammen skaper vi rå opplevelser #prøvogstoppossPlanen bygger på tidligere plan med strategiområder som fokuserer på barn/ ungdom og klubb, med et nytt strategiområde som handler om arrangement. Nå er planen ute på høring om vi […]

Har klubben din tapt inntekter ?

Har klubben din tapt inntekter på grunn av avlyst arrangement: Nå kan arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset få kompensasjon: 14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt […]

Kunngjøring

NRFs ting/årsmøte var opprinnelig satt til 13. og 14 juni. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, så kan ikke årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte: Styret behandlet på styremøte 4. april om årsmøtet skulle utsettes inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte. Dette er en ekstraordinær situasjon […]

Rugbyforbundets koronavettregler

Tilbake til Rugby Helsedirektoratet har den 7.mai åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for […]

Avtale mellom NRF og Rugby League Norge

NRF har kommet frem til en avtale med Rugby League Norge: Avtalen innebærer at all nasjonal aktivitet i League er under Norges Rugbyforbund, mens all internasjonal aktivitet i Rugby League er under Rugby League Norge. -Det er flott at avtalen nå er på plass, jeg ser frem til at vi alle kan samarbeide med å […]

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store […]

Tilbake til Rugby

Oppdatert 20.august: OPPDATERES FORTLØPENDE! Beredskapsgruppen i NRF har tatt følgende vedtak:Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i ny fase 4 fra og med 20. august.Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen er tilgjengelig her. Vedtaket medfører at NRF nå […]