Oppføringer av Anne Cathrine Røste

Har klubben din tapt inntekter ?

Har klubben din tapt inntekter på grunn av avlyst arrangement: Nå kan arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset få kompensasjon: 14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt […]

Kunngjøring

NRFs ting/årsmøte var opprinnelig satt til 13. og 14 juni. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, så kan ikke årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte: Styret behandlet på styremøte 4. april om årsmøtet skulle utsettes inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte. Dette er en ekstraordinær situasjon […]

Rugbyforbundets koronavettregler

Tilbake til Rugby Helsedirektoratet har den 7.mai åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for […]

Avtale mellom NRF og Rugby League Norge

NRF har kommet frem til en avtale med Rugby League Norge: Avtalen innebærer at all nasjonal aktivitet i League er under Norges Rugbyforbund, mens all internasjonal aktivitet i Rugby League er under Rugby League Norge. -Det er flott at avtalen nå er på plass, jeg ser frem til at vi alle kan samarbeide med å […]

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store […]

Tilbake til Rugby

Oppdateres fortløpende: Oppdatert 13.mai Det er nå åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes. Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for […]

Ny manager for Norges Juniorlandslag

Alice Little er ny manager for Norge Juniorlandslag. Alice har vært medlem av Stavanger Rugbyklubb i over 10 år. Hun begynte som frivillig som trener med minis og juniorer ved Stavanger Berserker Rugby i 2016 og ble valgt som juniorrepresentant i styret for SRK 2018 og 2019. – I februar 2019 ble jeg sjef for […]

Norges Rugbyforbund søker utviklingspersoner for barn og ungdommer

Ønsker du å utvikle rugby som idrett i Norge gjennom å rekruttere, utvikle og jobbe med barn og ungdommer i alderen 6-18 år, deres klubber og barne- og ungdomskomiteen i Norges rugbyforbund (NRF)?Vi søker nå utviklingspersoner baser i Lillestrøm, Bergen eller Trondheim-området. Som utviklingsperson vil en av dine hovedoppgaver være å rekruttere barn og ungdom […]

Studentliga – Ny satsing i NRF

Foto: Foto: NTNUI/Oskar G. Paulsrud 15.februar ble det for første gang arrangert Studentliga i Norges Rugbyforbund. Hva er bakgrunnen for at dere ønsket å starte opp Studentligaen? -Idéen kom egentlig som et forslag fra Espen Høgset, tidligere NTNUI, men som nå spiller for Blindern, sier Jørgen Salvesen, tidligere leder i NTNUI. -Etter en stor utskiftning […]

Valg av nytt styre i NRF

Rugbyforbundet trenger tillitsvalgte til verv. Valg foregår på årsmøtet 13. juni. Vel møtt. Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg: -Du påvirker rugbymiljøet. -Du får forvaltningskompetanse. -Du får kunnskap om arrangement. -Du får tilgang på kurs og læring. -Du får utvide kontaktflate og nye venner. -Du får organisasjonserfaring. -Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid. -Du […]