Ny manager for Norges Juniorlandslag

Alice Little er ny manager for Norge Juniorlandslag.

Alice har vært medlem av Stavanger Rugbyklubb i over 10 år. Hun begynte som frivillig som trener med minis og juniorer ved Stavanger Berserker Rugby i 2016 og ble valgt som juniorrepresentant i styret for SRK 2018 og 2019.

– I februar 2019 ble jeg sjef for Norge Kvinner 7s, og fortsetter denne rollen gjennom 2020.

Jeg er glad for å akseptere stillingen som U18s manager og jobbe sammen med trener Karl Frisch, sier Alice Little.

– Jeg tar sikte på å samle min erfaring innen grasrot-rugby og landslagsrugby for å etablere en vei for våre ungdomsspillere fra klubb til internasjonalt nivå. Dette er en spennende mulighet til å inkludere jenter og gutter fra både League- og Union-klubber.

I løpet av  sesongen planlegger vi å ha 2 nasjonale treningsleire for jenter og gutter i alderen 15 til 18 år, i tillegg delta på minst en turnering utenfor Norge.

Norges Rugbyforbund søker utviklingspersoner for barn og ungdommer

Ønsker du å utvikle rugby som idrett i Norge gjennom å rekruttere, utvikle og jobbe med barn og ungdommer i alderen 6-18 år, deres klubber og barne- og ungdomskomiteen i Norges rugbyforbund (NRF)?
Vi søker nå utviklingspersoner baser i Lillestrøm, Bergen eller Trondheim-området.

Som utviklingsperson vil en av dine hovedoppgaver være å rekruttere barn og ungdom gjennom rugbyaktivitetsarrangement med eventuelle klubber i området. Dette kan skje på for eksempel skoler og andre relevante arrangement. Du vil selvfølgelig få utdelt utstyr for å dele ut på rugbyaktivitetsarrangement.

Etter avtale med klubbene vil du støtte dem i deres utviklingsarbeid og sikre at nødvendig utstyr er på plass for en sikker og trygg trening/aktivitet.

Du har gyldig politiattest (ikke over 3år gammel) og det er fint hvis du disponerer egen bil.

Du må ha god kunnskap om rugby og hvordan du lærer bort dette. NRF vil hjelpe til med kursing dersom nødvendig.

Et tett samarbeid med barn og ungdomskomiteen og andre utviklingspersoner er avgjørende for å lykkes som utviklingsperson. Retningslinjer fra barne- og ungdomskomiteens vil sikre at alle møter rugby på en positiv måte uavhengig av kode.

Personlig må du kjenne deg igjen i verdiene til Norges rugbyforbund, være samhandlene og tillitsvekkende, evne å selge rugby som barne- og ungdomsidrett og kunne utføre disse oppgavene selvstendig.

Oppdraget vil bli kompensert.

Nødvendige reiseutgifter vil bli dekket etter avtale

Mvh

Barn og ungdomskomiteen i NRF

Henrik Mærøe, Lee Johnson, Jules Crossley-Nilsen, Leif Larsen

e-post: bou@rugby.no

Studentliga – Ny satsing i NRF

Foto: Foto: NTNUI/Oskar G. Paulsrud

15.februar ble det for første gang arrangert Studentliga i Norges Rugbyforbund.

Hva er bakgrunnen for at dere ønsket å starte opp Studentligaen?

-Idéen kom egentlig som et forslag fra Espen Høgset, tidligere NTNUI, men som nå spiller for Blindern, sier Jørgen Salvesen, tidligere leder i NTNUI.

-Etter en stor utskiftning av spillere over sommeren og en hard start på 7s-sesongen under første NC i høst, merket man et behov for en mer lavterskel turnering der nye spillere fikk møte andre nye spillere i sin første kamp. Studentligaen kom dermed som et tilbud for å støtte opp rundt oppstart av nye klubber, nye spillere og selvsagt studentaktivitet. 

Hva er erfaringene fra sist helg?

-Tilbakemeldingene fra sist helg har vært svært gode, spesielt fra de tilreisende spillere og lag. Vi hadde nok satt oss litt store forhåpninger til representasjon fra større deler av landet, men alt i alt (med litt flaks i forhold til været) så ble det en meget vellykket turnering. 

Veien videre ?

-Vi håper dette kan bli et årlig tiltak og ser fremover til runde to i Oslo. Vi håper at etableringen av tilbudet vil gjøre det lettere for å skape gode opplevelser rundt første kamp erfaringer i rugby, og håper å se mer representasjon fra klubber rundt om i landet. Vi kommer til å gjøre en større innsats for å nå ut til enda flere og på denne måten øke rugby aktiviteten i Norge, sier Jørgen Salvesen.

Valg av nytt styre i NRF

Rugbyforbundet trenger tillitsvalgte til verv.

Valg foregår på årsmøtet 13. juni.

Vel møtt.

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg:

-Du påvirker rugbymiljøet.

-Du får forvaltningskompetanse.

-Du får kunnskap om arrangement.

-Du får tilgang på kurs og læring.

-Du får utvide kontaktflate og nye venner.

-Du får organisasjonserfaring.

-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.

-Du får en morsom og krevende «hobby» sammen med et profesjonelt styre.

-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

Nominasjon til Styret 2020

Det skal velges;

1 VisePresident for 2 år

2 styremedlemmer for 2 år

og 2 vara for 1 år

(president og 2 styremedlemmer har 1 år igjen.).

Ta kontakt med Valgkomiteen

Sofie Hippsley  (sofie.hippsley@gmail.com

Jens Hestnes (jens.hest.and@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

Valgkomiteen trenger å vite:

Forslag på kandidater, deres kontaktdetaljer og gjerne vite om noen bragder de har bak seg eller vyer foran…

Navn: (Mobil, Email)

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid (andre verv):

Idrettslige prestasjoner:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0GJln05z6tfJQ1-jQmcTK6DW9eI_ggERzVpVbhKOotEzHJg/viewform

Mvh,

Valgkomitéen

Alle med – Rugby

Norges Rugbyforbund jobber for at økonomiske barrierer ikke skal være til hinder for å drive med rugby.

Vi har nettopp gjennomført en større undersøkelse:

82 personer fra 18 ulike klubber har svart på undersøkelsen: Respondentene har ulike funksjoner i klubb: 53 personer har oppgitt at de er spillere, 13 er spillere som i tillegg hadde frivillige verv, 8 er styremedlemmer i klubb og 6 er trenere.
Over halvparten av de som svarte mener at økonomi er et hinder for å delta på flere aktiviteter i regi av klubben i middels eller høy grad. NRF gjennomfører derfor to strakstiltak:

1. Fra 1.1.2020 faller lisens for trening bort: Alle som er medlem i klubb er forsikret. For å spille kamp må man fortsatt ha kamplisens, men hovedtrener eller leder i klubb kan søke forbundet om et begrenset antall frilisenser for spillere som ellers ikke hadde hatt råd til å delta på turnering.

2. Klubber kan søke om tilskudd på 5.000,- for å gjennomføre tiltak mot økonomiske barrierer

Søknadene sendes til generalsekretær: AnneCathrine.Roste@rugbyforbundet.no

Det er og mulig å søke om midler for å drive med rugby for barn eller ungdommer fremover, f.eks til aktivitetsdager, turneringer eller andre arrangementer. Klubbene kan også søke om støtte til utstyr til rugbytrening: Trykk her for link til søknadskjema.

Hva kan klubbene gjøre selv?
Vi ba også om tips til hva som klubbene kan gjøre selv i undersøkelsen;
her er et utdrag av svarene:

  • Legge til rette for aktiviteter som ikke krever store utgifter
  • Gi mer støtte til reise
  • Bestille billetter i god tid før kamp

Det finnes mange støtteordninger som klubbene kan søke om, i tillegg anbefaler vi at klubbene driver dugnad for å få inn midler til klubben.
Her er noen ideer til dugnadsarbeid:

Les mer om inntektskilder for idrettslag.

Viser forøvrig til NIF retningslinjer og kjøreregler for dugnad.