Kompetansehelg 2017

Bli med på Kompetansehelg 14-15 januar 2017 i Drammen.
Påmeldingsperiode nå frem til 12. desember. Påmelding kan sendes til sjur.oyen@rugby.no eller ninni.jonsson@nif.idrett.no

Mer informasjon om programmet finner dere her.

 

NRFs skoleprosjekt er i gang

NRFs skoleprosjekt er i gang!

Et av NRFs satsningsområder er å få flere yngre rugbymedlemmer inn i NRFs rugbyklubber. Gjennom NRFs skoleprosjekt, som ble omorganisert i april 2016, er prosjektet med på å rekruttere ungdom inn til NRFs klubber, og styrke rugby som en idrett og få flere yngre medlemmer i dagens rugbyklubber.

Prosjektet er med på å promotere idretten til flest mulig ungdommer mellom 13-16 år. Samarbeidet med skoler skal sikre en trygg undervisningsramme, med lik mulighet for alle ungdommer til å delta.

Hvilken klubber er med i skoleprosjektet?
Bergen RK, Horten RK, Oslo-klubbene, Oslo RRK, Ravnanger RK, Sandviken RK, Tromsø RK. Alle klubber fikk muligheten til å søke NRF våren 2016. Klubbene som søkte ble godkjente. Tidligere har prosjektet kun involvert 2 klubber, i Bergen og Stavanger. Nå ser vi en utvidelse som gir flere klubber mulighet til å samarbeide om rugby med skoler i lokalområdene.

Trenerutdanning
I løpet av høsten har det blitt gjennomført to trenerkurs, et i Oslo og et Bergen. Tolv personer deltok på kurset, 4 damer og 8 menn, to av de under 25 år. Praksisperioden er frem til februar 2017. Hvis de i tillegg gjennomfører et godkjent e-læring kurs og tar de obligatoriske praksistimer blir de sertifisert som ungdomstrenere. Alle trenere blir også introdusert for antidoping og må ta den elektroniske testen.

Rugbyutstyr og materiell til skolene
Alle skolene har fått utlevert utstyr til tag rugby og t-skjorter, samt det er laget håndbøker med tips til ulike øvelser for nybegynnere til trenere mm. Klubber som har søkt må rapportere til NRFs utviklingskonsulent hver måned på aktiviteter og antall deltakere som har vært med på prosjektet. Rapportering er ikke alltid like moro, men det er faktisk avgjørende for å få dekket midler som påløper underveis og derfor vi har kunne drive dette.

NRFs skoleprosjekt v Amanda Barsten

Amanda Barsten, utviklingskonsulent

Prosjektet er bare så vidt startet opp og det er derfor ikke gjennomført noen evalueringer enda. Noen rapporter er kommet inn, og det vil bli gjennomført en endelig evaluering ved prosjektslutt. Norges Rugbyforbund håper prosjektet stimulerer til større rekruttering og kjennskap til rugby via skoleaktivitet og at klubber kan tilby dem et medlemskap.

Det er avsatt kr 300 000 til prosjektet. Klubbene har hittil kun mottatt verdier og tjenester, blant annet trenerutdanning, tagutstyr, rugbyballer, profilmateriell og tett oppfølging fra NRF.

Vi håper at skoleprosjektet trigger klubbene til å se nytten av å få økt rekruttering av flere yngre rugbyungdom mellom 13-16 år inn i egne klubber. Vi ønsker klubbene lykke til – og håper på flere søknader fra andre klubber kommer neste år, om prosjektet videreføres.

NRFs utviklingskonsulent, Amanda Barsten, er rett person å kontakte med spørsmål om skoleprosjektet.

NRFs skoleprosjekt