For sikre forsvarlig administrasjon av de forskjellige ordninger har Norges Rugbyforbund (NRF) utarbeidet enkelte standardskjema som skal benyttes.

Stillingsbeskrivelse styremedlem

Denne har til hensikt å vise hva vervet som styremedlem i forbundet innebærer og hva som forventes

Søknad om tilskudd

Denne benyttes for å søke om tilskudd fra NRF.

Eksempel på en god søknad: Prosjektbeskrivelse

 

Refusjon av utlegg

Denne benyttes av alle som fra NRF ønsker refundert utlegg man har hatt
Skjema med bilag MÅ leveres inn senest utgangen av påfølgende måned (etter dato på kvitteringen). 
Er utgiften datert i desember, må skjema med bilag inn, i løpet av desember, for å utbetalt pengene.

Dommerrapport

Denne benyttes av dommerne for sin rapportering av kampresultat, spillere og eventuelle skader o a.

 

Reiseregning

Denne benyttes av alle som fra NRF ønsker refundert reise med evt. utlegg (bom, parkering og annet) man har hatt.

Spilleberettigelse

Denne benyttes i forbindelse med spill på Rugby Union landslag, og er på engelsk da det er IRB (International Rugby Board) som i utgangspunktet skal ha denne oversikten.

Skademelding for Idrettsskade

Når skadeskjemaet er fylt ut og ferdig behandlet av forsikringsselskapet kan vi starte dialogen med deg som utøver.