LISENS/ FORSIKRING

Norsk rugbys høyeste organ, Forbundstinget, har vedtatt at alle spillere som deltar på lag i seriespill og turneringer i regi av forbundet, skal løse lisens. Lisensen er obligatorisk jfr. NRFs lov.
På aktiviteter i klubbens regi vil lisensen også gi dekning, men klubben kan velge å tegne egen forsikring for sine medlemmer på aktiviteter organisert av klubben.
Lisensen gjelder ikke på private arrangementer, eller turneringer som ikke er godkjent av NRF.

Lisenssatser er per kalenderår.
(Satsene er inkludert forsikringspremie)


Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Grunnlisens for barn under 13 år – kr. 0,- (disse er dekket av NIF felles barneforsikring, men må registreres på minidrett.no)
Grunnlisens 13-19 – kr. 400,-/person
Grunnlisens 20+ – kr. 600,- /person

Utvidet lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
(Inkl. utvidet forsikring, se vilkår i egen link nederst på siden)
Utvidet lisens 13-19 – kr. 1.000,-/person
Utvidet lisens 20+ – kr. 1.200,- /person

Dags-/arrangementslisens:
Gjelder for en dag eller ett arrangement som går over flere sammenhengende dager, dog ikke over mer enn 7 dager.
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
OBS! Denne lisensen kan bare brukes en gang før man må oppgradere til grunnlisens eller utvidet lisens.
kr. 200,-/person

Lisens for tag & touch:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Lisens: 200,-/person
Lisensen omfatter trening og kamp. Med trening menes kun organisert trening i regi av forbund, klubb eller samarbeidende organisasjon, dog ikke egen trening. Reise til og fra trening er omfattet.

Nytt kort:
Ved tap av kort kan nytt printes fra www.minidrett.no

OBS! Alle ovenstående lisenser kan oppgraderes.
Man betaler da bare mellomlegget.
F.eks Man kjøper dags-/arrangementslisens (200,-) for ett arrangement og bestemmer seg for å oppgradere til årslisens.
Man betaler da mellomlegget på 2-400,- for å oppgradere.
Det samme gjelder ved oppgradering fra grunnlisens (4-600,-) til utvidet lisens, eller direkte fra dags-/arrangementslisens(200,-) til utvidet lisens.

Lisens betales på Minidrett.no
Se videoene under for forklaring på hvordan man går frem.

OBS! Klubbens leder eller medlemsansvarlig må registrere lisens på et medlem før medlemmet kan betale lisensen.
Hvis din klubb ikke har registrert lisens på deg, kontakt klubbleder eller medlemsansvarlig

Hvordan opprette bruker på Minidrett.no

Hvordan søke om medlemskap i klubb dersom dette ikke er registrert

Hvordan betale medlemskap i klubb

Hvordan registrere lisens på flere klubbmedlemmer (Må gjøres av klubben leder eller medlemsansvarlig)

Hvordan registrere lisens på ett enkelt medlem (Må gjøres av klubbens leder eller medlemsansvarlig)

Hvordan betale lisens


Lisens spørsmål & svar.

Jeg har ikke fått opprettet profil på minidrett, hvordan kan jeg løse lisens?

    • I en overgangsperiode kan man fremdeles betale direkte til NRFs konto eller med VIPPS

(NB tillegg i pris på 40,-)

    • VIPPSkode 70208 Dersom dere velger en av disse betalingsmåtene, må dere i tillegg sende epost til elisabeth.berentzen@nif.idrett.no med følgende info: betalingsmåte, navn, adr. klubb, fødselsdato.

Jeg har betalt direkte til NRFs konto eller med VIPPS, hvordan får jeg lisenskort?

    • Hvert enkelt medlem må opprette profil på minidrett, når klubben har registrert deg som medlem & NRF registrert deg med betalt lisens, kan du printe ut eget lisenskort.

Hvordan beviser jeg at jeg har betalt før jeg mine detaljer er oppdatert?

    • Du kan ta med kvittering fra banken, eller vise vipps, frem til du kan hente lisenskortet.

Jeg har opprettet profil på minidrett, men er ikke registrert som medlem i en NRF klubb?

    • Du må ta kontakt med klubben din, betale medlemskontingenten, og de registrerer deg som medlem, deretter får du tilsendt informasjon på epost om lisens til NRF.

Det er mange spm å fylle ut for å få en profil, må jeg fylle ut alt?

    • Ja, det er viktig at du registrerer deg med rett data, da det kan være flere som har samme navn, noe som gjør det vanskelig for klubb og forbund å finne akkurat deg.

Jeg har flere profiler på minidrett, hvilken bruker jeg?

    • Man skal bare ha en profil, du må ta kontakt med IT support for å rydde opp. Tlf: 03615, åpen 08:00-20:00

Jeg har printet ut lisenskort, men ser ikke at der står betalt?

    • Da har du printet det ut for tidlig. På lisenskortet skal det i nederste venstre hjørne stå: Status: Betalt og datoen.

Jeg har mistet lisenskortet mitt, hva gjør jeg?

    • Du kan hente nytt på din profil i minidrett.

Jeg har betalt engangslisens i inneværende sesong, kan jeg oppgradere?

    • Ja, det kan du. På minidrett kan du betale mellomlegget og lisensen din vil bli oppgradert.

Jeg har betalt for grunnforsikring, men ønsker å ha utvidet lisens, hva gjør jeg?

    • På minidrett kan du betale mellomlegget og lisensen din vil bli oppgradert.

Jeg har begynt å spille rugby midt i sesongen, må jeg kjøpe full lisens?

    • NRF har ikke noe lisens for deler av året, men man kan kjøpe engangslisens.

Hvem er tag og touch lisensen for?

    • Spillere som ennå ikke spiller fullkontakt rugby.

Klubben min skal ha en rekrutteringsdag, kan vi ta imot kontakt betaling for daglisens?

    • Ja, men da er det viktig at klubben sender liste med navn og fødselsdato for de som har betalt, samt info om arrangementet (dato, sted, type), til NRF FØR arrangementet begynner. Det er ok, å ta bilde, eller sende epost, men om dette er utydelig må fullstendig liste sendes første arbeidsdag etter arrangementet. Pengene må også overføres første arbeidsdag etter arrangementet. Dette for at NRF skal kunne gi rett info til forsikringsselskapet ved eventuell skade.

Dekker lisensen meg når jeg spiller i f.eks København 7s?

    • Lisensen dekker deg om du spiller i utenlands turneringer med ditt klubblag, kretslag eller landslag som er ledd under NRF.

Hva om jeg spiller for et lag fra Sverige, Danmark eller blandet lag fra flere nasjoner i en turnering utenfor Norge?

    • Da er du ikke dekket.

Hva om jeg er pool-player i en turnering i Norge? Er jeg da dekket?

    • Ja, så lenge arrangør er NRF eller en klubb eller krets under NRF.

Kan det være en sosial turnering i Norge med lag som blandes? Er jeg da dekket?

    • Ja, så lenge arrangør er NRF eller en klubb eller krets under NRF.

Er jeg dekket når jeg representerer det Norske landslaget?

    • Ja, landslaget er en del av NRF.

Hvorfor har NRF innført lisens?

    • Rugbytinget har vedtatt å innføre lisens, for å sikre seg at alle som deltar er forsikret. Det er også en måte for forbundet og få oversikt over hvem som er medlemmer. NRF får også en skadeoversikt hvert år, som er nyttig for statistikk, og kunnskap om hva som er faremomenter innen rugby. F.eks vi får informasjon om det er flere skader på kunstgress ol. Dette er viktig info for forbundet med tanke på utbygging av idrettsanlegg osv. Hvordan bli bedre på skadeforebygging, og hvilke områder har vi utfordringer med mye skader.

Tjener NRF på lisensen?

    • NRF har kun profitt på engangslisensen og ved betalinger via NRF konto & VIPPS. Dette er en lisens & betalingsmåter som krever ekstra administrativt arbeid. Ønsket er at alle har helårslisens, men vi ser at vi må ha flere tilbud.

Hva gjør jeg ved skade?

    • Fyll ut skadeskjemaet på linken litt lenger ned på siden. For råd og veiledning kan IHS (Idrettens Helsesenter) kontaktes på tlf: 02033.

Spørsmål om minidrett?             TLF: 03615, åpen 08:00-20:00

Spørsmål om registrering etter betaling med VIPPS eller til NRFs konto: elisabeth.berentzen@nif.idrett.no


Skade

Skademeldingsskjema


Hvis skade, ring Skadetelefon 02033 så fort som mulig.
Deretter sender du inn skjema på knappen over.

 

Forsikringsvilkår

AGS Forsikring håndterer lisensforsikringene for Norges Rugbyforbund
Her finner du lisensvilkårene.


Forsikringsbevis 2018