LISENS

Norsk rugbys høyeste organ, Forbundstinget, har vedtatt at alle spillere som deltar på lag i seriespill og turneringer i regi av forbundet, skal løse lisens. Lisensen er obligatorisk jfr. NRFs lov.
På aktiviteter i klubbens regi vil lisensen også gi dekning, men klubben kan velge å tegne egen forsikring for sine medlemmer på aktiviteter organisert av klubben.
Lisensen gjelder ikke på private arrangementer, eller turneringer som ikke er godkjent av NRF.

Lisenssatser er per kalenderår.
(Satsene er inkludert forsikringspremie)

Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Grunnlisens for barn under 13 år – kr. 0,- (disse er dekket av NIF felles barneforsikring, men må registreres på minidrett.no)
Grunnlisens 13-19 – kr. 400,-/person
Grunnlisens 20+ – kr. 600,- /person

Utvidet lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
(Inkl. utvidet forsikring, se vilkår i egen link nederst på siden)
Utvidet lisens 13-19 – kr. 1.000,-/person
Utvidet lisens 20+ – kr. 1.200,- /person

Dags-/arrangementslisens:
Gjelder for en dag eller ett arrangement som går over flere sammenhengende dager, dog ikke over mer enn 7 dager.
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
OBS! Denne lisensen kan bare brukes en gang før man må oppgradere til grunnlisens eller utvidet lisens.
kr. 200,-/person

Lisens for tag & touch:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Lisens: 200,-/person
Lisensen omfatter trening og kamp. Med trening menes kun organisert trening i regi av forbund, klubb eller samarbeidende organisasjon, dog ikke egen trening. Reise til og fra trening er omfattet.

Nytt kort:
Ved tap av kort kan nytt printes fra www.minidrett.no

OBS! Alle ovenstående lisenser kan oppgraderes.
Man betaler da bare mellomlegget.
F.eks Man kjøper dags-/arrangementslisens (200,-) for ett arrangement og bestemmer seg for å oppgradere til årslisens.
Man betaler da mellomlegget på 2-400,- for å oppgradere.
Det samme gjelder ved oppgradering fra grunnlisens (4-600,-) til utvidet lisens, eller direkte fra dags-/arrangementslisens(200,-) til utvidet lisens.

Lisens betales på Minidrett.no
Se videoene under for forklaring på hvordan man går frem.

 

OBS! Klubbens leder eller medlemsansvarlig må registrere lisens på et medlem før medlemmet kan betale lisensen.
Hvis din klubb ikke har registrert lisens på deg, kontakt klubbleder eller medlemsansvarlig

 

Hvordan opprette bruker på Minidrett.no

 

Hvordan søke om medlemskap i klubb dersom dette ikke er registrert

 

Hvordan betale medlemskap i klubb

 

Hvordan registrere lisens på flere klubbmedlemmer (Må gjøres av klubben leder eller medlemsansvarlig)

 

Hvordan registrere lisens på ett enkelt medlem (Må gjøres av klubbens leder eller medlemsansvarlig)

 

Hvordan betale lisens

 

 

 

 

For ytterligere spørsmål, kontakt forbundskontoret.

Skade

Skademeldingsskjema

Hvis skade, ring Skadetelefon 02033 så fort som mulig.
Deretter sender du inn skjema på knappen over.

 

Forsikringsvilkår

AGS Forsikring håndterer lisensforsikringene for Norges Rugbyforbund
Her finner du lisensvilkårene.

Forsikringsbevis 2017