Husk frist for samordnet søknad og rapportering innen 30. april 2017

Alle idrettslag har pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Det er mulighet for å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjonen gjennom www.klubbadmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil kunne få disse tallene automatisk utfylt. Rapporteringsfrist til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017. Alle klubber skal ha fått informasjon, og ta kontakt hvis spørsmål.

Her er hovedlink fra NIF