Vi trenger deg!

Rullestolrugby er den hurtigst voksende lagidretten for mennesker med funksjonsnedsettelser. I dag spilles rullestolrugby av over 3000 utøvere og sporten utøves i 26 land.

Rullestolrugby er en intensiv, rask og actionfylt sport. Den spilles av menn og kvinner som har funksjonsnedsettelser i armene. Begge kjønn spiller på samme lag.
Opprinnelig ble sporten utviklet av ryggmargskadde som har lammelser i armene/fingrene. I dag utøver også blant annet muskelsyke, amputerte og utøver født med CP eller dysmeli idretten. Det har vist seg at utøver som har amputert eller som er født med dysmeli har gode forutsetninger til å bli gode i rullestolrugby.
Noen av verdens beste spillere har nettopp disse diagnosene.

[hr_shadow]

Riley Batt – Verdens beste spiller, født med dysmeli.

[hr_shadow]

Chris Bond – «Rising star» – Hånd- og ben-amputert.

[hr_shadow]

I dag finnes det rullestolrugbylag i Horten, Skien, Fredrikstad, Trondheim og Bergen.
Et lag i Oslo er også på gang.

Du finner lagene på facebook:

Horten: http://www.facebook.com/groups/53167566817/

Skien: http://www.facebook.com/groups/441756319171149/

Fredrikstad: http://www.facebook.com/groups/472181939467423/

Trondheim: https://www.facebook.com/groups/1383186465245867/

Bergen: http://www.facebook.com/pages/Bergen-Rugbyklubb-Quad-rugby/325604420788543

Nasjonal side: http://www.facebook.com/rullestolrugby

[hr_shadow]

Er dette noe for deg kan du kontakte lagene eller Utviklingsansvarlig Erik Baret.