Norway Championship in wheelchair rugby is held in 2019 i Stavanger, as part of NM-Veka.

Våre konkurransedager er fredag og lørdag.

Vi har søkt og fått midler til å arrangere en Paracamp i samarbeid med El-innebandy. Vår del av campen vil foregå onsdag og torsdag. El-innebandy vil ha sin del på torsdag og fredag. Dette betyr at torsdagen vil vi ha noe felles opplegg. Mer informasjon finner du her: https://www.facebook.com/events/347559462536051/

På NM og campen er vi avhengige av tillitsvalgte både med og uten forkunnskaper/kurs i diverse roller. Experience from similar work is positive, but not required.

Utgifter til reise, hotell og mat under oppholdet er dekket. Noen roller utløser også rett til honorar i henhold til forbundets satser.

In many interested, we will be forced to make a selection.

There will be a need for:

  • 4 Paracampledere
  • 4 Ressurspersoner Paracamp
  • 4 Utøvere Paracamp
  • 8 Sekretariat
  • 4 rig Personnel
  • 1 media manager
  • 1 Transportansvarlig

Project will be Erik Baret.

Please wait...