Karol Malec
Dommeransvarlig Norge
Nivå: IWRF Certified,,en,ho.wcr.referee@rugby.no,,en,Deputy Judge Responsible Norway,,no,erik.baret@rugby.no,,en,Lene Branstad,,no,Agnieszka virtue,,pl,Rolf Farm,,sv,Anila Meco,,en,Ninna,,en,Christopher T,,en,Amundsen,,en
E-post: ho.wcr.referee@rugby.no

Erik Baret
Assisterende Dommeransvarlig Norge
Telefon: 916 89 746
E-post: erik.baret@rugby.no

Nivå D:
Egzon Kuka
Lukas Galdikas
Ina-Camilla Lysnes
Alena Zubrzycka
Ahmed Khoder
Agnieszka Maria Brzezinska (Agnes)
Lene Branstad
Agnieszka Cnota
Rolf Farmen
Anila Meco (Ninna)
Christopher T. Amundsen
Sigmund Mathisen

Level D +
Maria Suchanek


Hvordan bli en dommer
En person som er villig til å lære reglene for spillet, bli kjent med casebook og investere tid, kan lære å bli en rullestolrugby dommer.

Dommerklinikk
Dommerklinikker drives av erfarne dommere. Det er å foretrekke at klinikker kjøres sammen med en turnering slik at dommere under opplæring får muligheten til å dømme spill, bli observert og motta tilbakemelding for å forbedre sine ferdigheter. Det er tre kategorier av klinikker:

Grunnleggende klinikk: Dette er for nye dommere som har gjort seg kjent med reglene. De kan ha dømt noen kamper i en situasjon med trening. Klinikkens leder vil forklare detaljer og dommerteknikker i forbindelse med reglene. Deltakerne vil bli veiledet under dømmingen.

Mellomliggende klinikk: Dommere som har dømt i 1-2 år på grunnleggende nivå kan delta på denne klinikken. Fokus på denne klinikken er tolkning av reglene og å sikre gode dommerteknikker. Disse klinikkene utøves hovedsakelig praktisk hvor deltakerne blir observert når de dømmer kamper. Deltakerne kan forvente en skriftlig test under klinikken for å sikre deres forståelse av reglene.

Avansert klinikk: Deltagere på denne klinikken er dommere som enten er internasjonale dommere eller som må ta testen for å opprettholde deres internasjonale lisens. Fokus er på detaljene i dømming av kamper, og å sikre en konsekvent tolkning av reglene.

Dommersertifisering
Nasjonal dommer: Har fullført en grunnleggende og/eller mellomliggende dommerklinikk. Disse dommerne er kvalifisert som dommere i nasjonale og klubb konkurranser, men bare i sitt eget land.

Innenfor nasjonale dommere er det fire nivåer:

Nivå A
Dette er det høyeste nivået av nasjonal dommer.
Dommere på dette nivået må vise god kunnskap om regler og tolkninger og kunne dømme konsekvent på spill i Basic, Advanced og Professional nivå.
Dommere på dette nivået må kunne dømme i Champions League-spill med dommer på tilsvarende nivå eller en dommer på IWRF nivå.
En dommer på dette nivået er i stand til å lede utvikling av dommere.
Dommere på dette nivået vil bli vurdert for turneringer og kamper på alle nivåer innenfor Norge, og vil bli vurdert for turneringer og kamper utenfor, inkludert Champions League.
Etter å ha oppnådd Nivå A kan en dommer søke om å bli vurdert for IWRF Zone sertifisering.

Krav:
– Istand til å dømme som førstedommer med en nivå B, C eller D andredommer
– Vise høyt kunnskapsnivå om regler og tolkninger
– Dømme konsekvent med en svakere partner
– Være istand til å dømme som andredommer med en IWRF sertifisert førstedommer
– Oppnådd nivå B

Nivå B
Dommere på dette nivået er i stand til å dømme spill som en førstedommer med C og D nivå dommere.
For å oppnå dette nivået må dommeren vise ett høyt kunnskapsnivå om regler og tolkninger, og må være i stand til å dømme spill konsekvent med en svakere partner i Basic og Advanced
nivå. Dommere på dette nivået skal kunne dømme Profesjonelle seriekamper konsekvent med en partner på samme nivå. Dommere på dette nivået av vil bli vurdert for å dømme spill på avansert og profesjonell nivå turneringer innenfor Norge så vel som mulig oppdrag på turneringer utenfor Norge.
En dommer på dette nivået er i stand til å lede utvikling av dommere på et lavere nivå.

Krav:
– Istand til å dømme som førstedommer med en nivå C eller D andredommer
– Vise høyt kunnskapsnivå om regler og tolkninger
– Dømme konsekvent med en svakere partner
– Oppnådd nivå C

Nivå C
Dommere på dette nivået er de som har vist gode resultater på banen med en sterk partner.
Nivå C dommere har god kjennskap til regler og tolkninger. Dommere på dette nivået kan dømme tilfredsstillende som førstedommer på Basic og Advanced nivå.

Krav:
– Good knowledge of rules, interpretations and techniques
– Dømme konsekvent med en svakere partner
– Achieved level D

Nivå D
Dommere på dette nivået har fullført dommer klinikk, and attended courses practice or sentenced an official match.
This level is for new judges in Wheelchair Rugby.
Judges at this level are authorized to judge matches in national series in Norway as other judgments.

Krav:
– Carried dommerkurs with practice, or carried dommerkurs without practice and judged a fight.

Level D +
Judges at this level have completed Judge clinic without practice.
This level is for new judges in Wheelchair Rugby.

Krav:
– Carried dommerkurs without practice.

IWRF sertifiseringer:

IZ (Zone): Har fullført en avansert klinikk. Dommere kan dømme kamper ved internasjonale turneringer innenfor sin sone, f.eks på Europeiske mesterskap/Europa Cup.

IW (Verden): Dommere med denne sertifiseringen vil være erfarne internasjonalt og kan dømme kamper ved Verdensmesterskap og para-olympiske leker.

Her finner du informasjon om det Europeiske nivåsystemet for dommere.

Ønsker du å bli dommer i Rullestolrugby kan du kontakte Erik Baret eller dommeransvarlig.