Norges Rugbyforbund

Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøkssted: Idrettens hus, Ullevål
Kontortid: Mandag – fredag kl. 0900-1600
Kontor e-post: rugby@nif.idrett.no

Organisasjonsnummer: 9799 22566
Kontonummer: 1503.26.12943 (DNB)
IBAN: NO6615032612943
Swift/BIC kode: DNBANOKK
(Alle innbetalinger må merkes med hva det gjelder og prosjektkode.)

Executive President and responsible Rugby Union

Per Thorkildsen

Responsible Wheelchair Rugby

Erik Baret

Responsible Rugby League, Australian rules football and Gaelic football

Karl-Fredrik Velle