Norges Rugbyforbund

Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøkssted: Idrettens hus, Ullevål
Kontortid: Mandag – fredag kl. 0900-1600
Kontor e-post: rugby@nif.idrett.no

Organisasjonsnummer: 9799 22566
Kontonummer: 1503.26.12943 (DNB)
IBAN: NO6615032612943
Swift/BIC kode: DNBANOKK
(Alle innbetalinger må merkes med hva det gjelder og prosjektkode.)

Arbeidende President og ansvarlig Rugby Union 

Per Thorkildsen

Ansvarlig Rullestolrugby    

Erik Baret

Ansvarlig Rugby League, Australsk fotball og Gælisk fotball 

Karl-Fredrik Velle