Norges Rugbyforbund

Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo
Besøkssted: Idrettens hus, Ullevål
Kontor tlf: 2102 9845
Kontortid: mandag – fredag kl. 9-16:00
Kontor e-post: rugby@nif.idrett.no

Organisasjonsnummer: 9799 22566
Kontonummer: 1503.26.12943 (DNB)
IBAN: NO6615032612943
Swift/BIC kode: DNBANOKK
(Alle innbetalinger må merkes med hva det gjelder og prosjektkode.)

Ninni Jonsson
Generalsekretær under Elisabeth’s permisjon

Mobil: 905 25 905
E-post: Send e-post

EB

Elisabeth Berentzen
Generalsekretær (Permitert)

Amanda Barsten
Utviklingsansvarlig

Mobil: 906 75 417
E-post: amanda.barsten@nif.idrett.no