NRFs skoleprosjekt er i gang

NRFs skoleprosjekt er i gang!

Et av NRFs satsningsområder er å få flere yngre rugbymedlemmer inn i NRFs rugbyklubber. Gjennom NRFs skoleprosjekt, som ble omorganisert i april 2016, er prosjektet med på å rekruttere ungdom inn til NRFs klubber, og styrke rugby som en idrett og få flere yngre medlemmer i dagens rugbyklubber.

Prosjektet er med på å promotere idretten til flest mulig ungdommer mellom 13-16 år. Samarbeidet med skoler skal sikre en trygg undervisningsramme, med lik mulighet for alle ungdommer til å delta.

Hvilken klubber er med i skoleprosjektet?
Bergen RK, Horten RK, Oslo-klubbene, Oslo RRK, Ravnanger RK, Sandviken RK, Tromsø RK. Alle klubber fikk muligheten til å søke NRF våren 2016. Klubbene som søkte ble godkjente. Tidligere har prosjektet kun involvert 2 klubber, i Bergen og Stavanger. Nå ser vi en utvidelse som gir flere klubber mulighet til å samarbeide om rugby med skoler i lokalområdene.

Trenerutdanning
I løpet av høsten har det blitt gjennomført to trenerkurs, et i Oslo og et Bergen. Tolv personer deltok på kurset, 4 damer og 8 menn, to av de under 25 år. Praksisperioden er frem til februar 2017. Hvis de i tillegg gjennomfører et godkjent e-læring kurs og tar de obligatoriske praksistimer blir de sertifisert som ungdomstrenere. Alle trenere blir også introdusert for antidoping og må ta den elektroniske testen.

Rugbyutstyr og materiell til skolene
Alle skolene har fått utlevert utstyr til tag rugby og t-skjorter, samt det er laget håndbøker med tips til ulike øvelser for nybegynnere til trenere mm. Klubber som har søkt må rapportere til NRFs utviklingskonsulent hver måned på aktiviteter og antall deltakere som har vært med på prosjektet. Rapportering er ikke alltid like moro, men det er faktisk avgjørende for å få dekket midler som påløper underveis og derfor vi har kunne drive dette.

NRFs skoleprosjekt v Amanda Barsten

Amanda Barsten, utviklingskonsulent

Prosjektet er bare så vidt startet opp og det er derfor ikke gjennomført noen evalueringer enda. Noen rapporter er kommet inn, og det vil bli gjennomført en endelig evaluering ved prosjektslutt. Norges Rugbyforbund håper prosjektet stimulerer til større rekruttering og kjennskap til rugby via skoleaktivitet og at klubber kan tilby dem et medlemskap.

Det er avsatt kr 300 000 til prosjektet. Klubbene har hittil kun mottatt verdier og tjenester, blant annet trenerutdanning, tagutstyr, rugbyballer, profilmateriell og tett oppfølging fra NRF.

Vi håper at skoleprosjektet trigger klubbene til å se nytten av å få økt rekruttering av flere yngre rugbyungdom mellom 13-16 år inn i egne klubber. Vi ønsker klubbene lykke til – og håper på flere søknader fra andre klubber kommer neste år, om prosjektet videreføres.

NRFs utviklingskonsulent, Amanda Barsten, er rett person å kontakte med spørsmål om skoleprosjektet.

NRFs skoleprosjekt

Mortensnes skole

Klubben sine instruktører hadde en kjempe flott rugbysesjon med 7a og 7b på Mortensnes skole idag. Skolen hadde veldig fine fasiliteter og elevene var veldig lærevillige og flinke. Utviklingsansvarlig i NRF; Jose M Gorrotxategui Polo var med å ga våre utsendte veiledning i forkant av gjennomføring av øktene med særlig vekt på pedagogikk og mestring av rugby gjennom lek og moro.

Ifølge hovedtrener i TRLK; Kent Johansen var dette svært lærerikt og han ser fram til å jobbe videre med å introdusere rugby til barn og ungdommer fremover. Å få veiledning i hvordan man kan lære bort rugby som er en ganske ukjent sport for de fleste, gjennom lek og moro var veldig inspirerende.

Rugby i skolen

Våre introduksjonstimer i rugby på ungdomstrinnet har vært en stor suksess hittil. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. TRLK og Tromsø idrettsråd har ingått et sammarbeid om prosjektet. Vi har også fått god hjelp av utviklingsansvarlig i forbundet til opplæring av intruktørene som reiser rundt til skolene.

Vi har som mål for 2013 og fremover å utvikle en bærekraftig struktur for utvikling av rugby for barn og unge i Tromsø og bruke verdiene i rugby som et verktøy for å forbedre kvaliteten på livet til den unge som deltar. Prosjektet er primært rettet mot barn og unge i skolepliktig alder, tretten til seksten år.

Prosjektet vil bli innført på utvalgte skoler i Tromsø, og vi har et ønske om at rugby blir en naturlig del av gym-modulen på linje med andre idretter. Barn og unge som er interessert vil bli invitert til å spille rugby etter skolen i TRLK. Dette er for å gi et tilbud til barn og unge som:

  • Faller utenfor den tradisjonelle idrettens struktur
  • Nye landsmenn
  • Sosialt vanskeligstilte og sårbare

Ønsker du å benytte deg av vårt tilbud i gymnastikken i din skole er det bare å ta kontakt med oss per mail: post@tromsopolarbears.com