Oppføringer av Ingvild Ødegård

Husk frist for samordnet søknad og rapportering innen 30. april 2017

Alle idrettslag har pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Det er mulighet for å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjonen gjennom www.klubbadmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil kunne få disse tallene automatisk utfylt. Rapporteringsfrist til […]

Introduksjon til rugby for kommende gymlærere

Onsdag 19. april 2017 hadde Sagene IF en introduksjon til rugby for studenter som utdanner seg til å bli gymlærere på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).  Nedenfor følger en rapport fra et vellykket rugbyarrangement på Voldsløkka. Takk til Kevin Gormley, trener for juniorlaget til Sagene IF Rugby, for oppsummering av dagen. Sagene Rugbys Juniordepartment took on […]