Er du vår nye styrekandidat?

Rugbyforbundet trenger nye tillitsvalgte til verv.
Valg foregår på årsmøtet 1. april.

Vel møtt.

Valgkomitéen vil gjerne høre fra deg

-Du påvirker rugbymiljøet.
-Du får forvaltningskompetanse.
-Du får kunnskap om arrangement.
-Du får tilgang på kurs og læring.
-Du får utvide kontaktflate og nye venner.
-Du får organisasjonserfaring.
-Du deltar i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid.
-Du får en morsom og krevende «hobby» sammen med et profesjonelt styre.
-Du får erfaring som er et positivt tilskudd til jobb og karriere.

Nominasjon til Styret 2017

Det skal velges;

 • 1 President for 2 år
 • 1 Visepresident for 2 år
 • 4 styremedlemmer for 2 år
 • 2 vara for 2 år

Vi trenger å vite:

 • Navn:
 • Bilde: (Legg ved et passende bilde i digitalt format )
 • Idrettslig involvering:
 • Klubb:
 • Mobil:
 • Fødselsdato:
 • Email:
 • Adresse:

Idrettslige prestasjoner:

Erfaring fra utdanning/jobb:

Erfaring fra organisasjonsarbeid og andre verv innen idretten:

 

Ta kontakt med Valgkomiteen

Patience Allen (impsquat@hotmail.com)

Sølve Olsen (solve.olsen@gmail.com)

Ebbe A. TORP, ebbeatorp@yahoo.no 93603609

170 ungdomselever deltok på skoleturnering

Skolene som var representert var Ravnanger, Kleppestø, Gimle, Storetveit, Garnes, Olsvik og Holen.

I sluttspillet blandet vi jentelagene i de to puljene slik at nr 4 møtte nr 3 i den andre puljen osv. Jentene spilte semifinaler og finaler- altså alle i samme «turnering».

Guttene var delt inn i to aldersgrupper, som ikke møtte hverandre. Vi spilte ikke på tvers av puljene hos guttelagene siden det da kunne være at 8.trinn møtte 10.trinn. Dette pga størrelse forskjellen blant 8.trinn og 10.trinn.

Vi håper det blir gjentakelse til neste år! Flott arrangert av Trude og Siri !

Jarl Erik Torghatten (til høyre) (15) og Endre Clark Pettersen (14)

Jarl Erik Torghatten (til høyre) (15) og Endre Clark Pettersen (14)

Alle fire kleppestølagene som deltok i turneringen.

Ledig Stilling: Team Manager 7s damer

Norges Rugbyforbund ser etter en motivert Teammanager for vårt landslag 7s Dame.

Vil du være manager for Damelandslaget vårt?

Mål og Fokus
Manager er hovedansvarlig for landslaget. Hun/han skal organisere alle landslagsaktiviteter, bistå trener teamet i valg av teamet, samarbeide med teamet og NRF i arbeidet med å finne sponsorer. Manager vil fokusere på utvikling av damelandslaget, og tar del i ansvar for å utvikle Norsk Rugby som en helhet, i henhold til NRF strategiske plan. Jobben er givende, men krevende, og spiller en viktig rolle for å sikre suksess for Norsk Rugby. Du må være forberedt på å jobbe minst 4 helger i året, inkludert reise i Norge og i utlandet. Stillingen er basert på frivillig ulønnet arbeid, med avtale om utgifts refusjon. Stillingen er for to år, med opsjon på fornyelse.
Rolle og ansvar
• Ansvarlig for landslagets budsjett, budsjettkontroll og finansiell rapportering.
• Planlegging og gjennomføring av landslagsaktiviteter i samarbeid med trener teamet.
• Kommunisere ut landslags aktiviteter og prosedyrer til alle klubber og potensielle spillere
Kommunikasjon og samarbeid med
• Klubber og spillere om utvelgelsesprosess, opplæringsprogrammer og åpne treningsleirer
• Trener og fysioterapeut teamet
• Alle landslagspillere
• NRF styret (rapportering)
• NRF sin sosiale media ansvarlig

 

Ansvarlig for å finne sponsorer sammen med NRF

Ansvarlig for å kunne gi refusjon til spillere og trenere

Treningsleirer, turneringer og kamper

 

Forhold
Vil jobbe tett med landslagstrener og fysioterapeut. Rapporter til personen som er ansvarlig for landslagene i NRF styret. Informasjon til sosial media ansvarlig i NRF styret ved arrangementer.
Oppgaver ved en landslagsamling etc

 • Bestille billetter, hoteller, transport etc.
 • Kommunikasjon med turneringsarrangøren
 • Kommunikasjon med spillere som deltar
 • Ansvarlig for at spillere har gjennomført obligatorisk kurs (Antidoping Norge, Keep Rugby Clean, Keep Rugby Onside, Laws of the Game)
 • Se til at spillere som er kvalifisert til å spille er NRF medlemmer og er forsikret
 • Ansvarlig for kit, medisinsk utstyr og materialer

Dine ferdigheter

 • Flytende norsk og engelsk
 • God og tydelig kommunikator
 • Organisert og effektiv
 • Selvstendig
 • Team og relasjonsbygger
 • God økonomisk forståelse

 

 

Hvis du har noen spørsmål, ikke nøl med å ringe Per Thorkildsen på (+47) 410 11 100.

Søknadsfrist er tirsdag 28 februar 2017.
Send søknad og CV til per.thorkildsen@rugby.no